Logo

Eurodesk İle Avrupa Fırsatlarını Keşfedin!

30 Mayıs- 3 Haziran 2016: AB-Çin Gençlik Politikası Diyaloğu ve Uzman Semineri, Suzhou ve Shanghai , ÇİN

Son Başvuru Tarihi : 12.04.2016

Çin Gençlik Federasyonu (ACYF) ve Avrupa Komisyonu tarafından organize edilen seminer de “Gençlik kurumları’nın gençlere nasıl ulaşabileceği konusunda metodlar” teması üzerine odaklanılacak olup gençlik katılımı, gençlerin sosyal dahil edilmesi, anti-radikalleşme, gençlik kurumları için kapasite geliştirme, değer eğitimi, yeni medya konuları ele alınacaktır. Gençlere nasıl ulaşabileceği konusunda metodlar  kurumsal bazlı ve içerik bazlı olmak üzere iki ana başlıkta tartışılacaktır: “Nasıl” ve “Ne”.

Gençlik çalışmaları veya  AB_Çin gençlik kooperasyonu konularında aktif olan herkes katılabilir ve katılımcıların seminere aktif olarak katılabilmeleri için bir başlık belirtmeleri gerekmektedir. Katılımcılar  ulusal, yerel, veya bölgesel bir kamu kuruluşu, kar amacı gütmeyen bir kurum, gençlik alanında Avrupa seviyesinde aktif bir kurum , uluslararası bağlamda devlete ait bir STK veya gençlik alanında  AB-Çin arasında olan  işbirliği ile ilgili projelerde aktif olan kurumlar yer alabilir.

Son başvuru: 12 Nisan 2016, 23.59 (Avrupa saati)  

Daha fazla bilgi için: http://bit.ly/1UY46qu