Logo

Eurodesk İle Avrupa Fırsatlarını Keşfedin!

1-3 Haziran 2016: “Kadın- Erkek eşitliği önemlidir!” Semineri Strasbourg, Fransa

Son Başvuru Tarihi : 25.04.2016

Avrupa Konseyi Gençlik Departmanı tarafından organize edilen seminer, etkinliklerde toplumsal cinsiyet politikasının  ve Avrupa Konseyi Gençlik Departmanı politikaları ve ortaklarına katkı sağlayacaktır.

Seminer:

1.Kadın-erkek eşitliğinin Avrupa Konseyi eşitlik politikaları çerçevesinde  kültürlerarası yaygın eğitim faaliyetlerinde anlamının keşfedilmesi konusunda

2.Gençlik Departmanı faaliyetlerinin kadın erkek eşitliği ve toplumsal cinsiyet politikalarına nasıl uygulandığı konusunda hali hazırdaki uygulamaların gözden geçirilmesi ve boşlukların belirlenmesi

3.Gençlik Departmanı ve ortaklarının kadın-erkek eşitliğini teşviki konusunda kavramsal, eğitimsel, pratik uygulamalara ana esaslar belirleme konularında

4.Politikalarda ve Gençlik Departmanı faaliyetlerinde ve ortaklarda kadın erkek eşitliğinin  teşviki konusunda ek tedbirlerin alınması konularında bir etkinlik olacaktır.

Seminer Avrupa Konseyi Gençlik Departmanıyla işbirliği içinde olan gençlik kurumları temsilcileri, politika yapıcılar, ve gençlik politikaları konusunda pratisyenler, kadın erkek eşitliği konulu politikalar ve gençlik çalışmları, Gençlik Danışma Konseyi temsilcileri ve Avrupa Gençlik İdare Komitesi, eğitmenler ve Avrupa Konseyi Gençlik Departmanı etkinliklerinde aktif olan uzmanlara yöneliktir.

Katılımcılar İngilizce çalışacak durumda olmalı ve seminer boyunca uygun olmalıdırlar.

Strasbourg’a gidiş ve dönüş seyahat masrafları Avrupa Konseyi kurallarına göre geri ödenecektir.

Son başvuru: 25 Nisan 2016

Daha fazla bilgi için:

http://www.coe.int/t/dg4/youth/Source/News&Calls/2016_CALL_Gender_equality_seminar_.pdf