Logo

Eurodesk İle Avrupa Fırsatlarını Keşfedin!

8-12 Temmuz 2016: Uluslararası Gençlik Kampı Diyaloğu, Ethnomir Kaluga Bölgesi, Rusya

Son Başvuru Tarihi : 10.06.2016

Avrupa Konseyi Gençlik Bölümü Rusya Ulusal Gençlik Konseyi ile birlikte Eğitim Bakanlığı ve Rusya Federasyonu desteğiyle  VIII. Uluslararası Gençlik kampı Diyaloğunu düzenliyor. Kamp değişik etnik, dini ve kültürel geçmişten gelen, bağımsız devletler topluluğu ve Rusya Federasyonunun değişik bölgelerinden gelen 100 genç insanı biraraya getirecektir. Kamp genç liderler ve değişik kültürel geçmişten gelen aktivistlere pratik yapmaları ve toplumda barış için kültürlerarası diyalog becerilerini geliştirmeleri için bir eğitim ortamı yaratmayı amaçlamaktadır.

Kamp 2016-2017 Çerçeve Programının Avrupa konseyi ve Gençlik alanında  Rusya Federasyonu arasındaki  işbirliği  eylem planının bir  parçasıdır.

Avrupa Kültürel Konvensiyonu parti devletlerinin üyeleri (Rusya Federasyonundan ayrı olarak) 10 Haziran 2016 saat 14.00 (Avrupa saati) ‘e kadar başvurmalıdırlar. Rusya Federasyonundan gelen üyeler 12 Haziran 2016’ saat 18.00 (Moskova saati) ’e  kadar başvuru formunu  online application form doldurmaya davetlidirler.

 Daha fazla bilgi için: http://youthapplications.coe.int/Application-forms/Application-fom-INTERNATIONAL-YOUTH-CAMP-DIALOGUE-2016