Logo

Eurodesk İle Avrupa Fırsatlarını Keşfedin!

Avrupa Konseyi Demokratik Vatandaşlık için Eğitim ve İnsan Hakları Eğitimi Beyannamesi Anketi

Son Başvuru Tarihi : 15.06.2016#

2010’da uygulanmaya başlanan , Avrupa Konseyi  Demokratik Vatandaşlık için Eğitim ve İnsan Hakları Eğitimi Beyannamesi vatandaşlık ve insan hakları standartları ve prensiplerinin ana hatlarını oluşturan temel  bir belgedir. Avrupa Konseyi beyannamenin uygulama seviyesini fikirleri desteklemek ve değerlendirmek, iyi uygulamaların paylaşımı ve tanınması, yeni politikaların geliştirilmesi ve ölçümlerin desteklenmesi için belgeyi her 5 senede bir gözden geçirmektedir. Yeni dönem 2016 yılında Avrupa Konseyi Eğitim ve Gençlik Departmanları tarafından başlatılmış olup, sonuçları 2017’de tamamlanacak ve uygun hale getirilecektir.

Anket insan hakları eğitimi ve demokratik vatandaşlık eğitimi üzerine  yerelde, ulusal ve uluslararası alanda çalışan gençlik kurumlarının temsilcilerine (resmi olarak bilinen ve formal olmayan gruplar) ve STK’lara hitap etmektedir.

Anket English (İngilizce) French (Fransızca) and Russian (Rusça) mevcut olup 15 Haziran 2016’ya kadar açık olacaktır.