Logo

Eurodesk İle Avrupa Fırsatlarını Keşfedin!

İngiltere’nin Erasmus+ Katılımı

Son Başvuru Tarihi :

Birleşik Krallıktaki referandumun sonucu olarak, AB Programları olan Erasmus+, Creative Europe ve Marie Sklodowska –Curie eylemlerinden sorumlu DG Eğitim ve Kültür ortak ve katılımcılardan pek çok soru aldı.

Birleşik Krallığın onayladığı anlaşmalara gore, AB hukuku Birleşik Krallığın üyeliği bitinceye kadar devam etmesine karar aldı. Bu kural Erasmus+ Programı çerçevesindeki finanse edilen projelere de uygulanacaktır.

Daha fazla bilgi için: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-2328_en.htm