Logo

Eurodesk İle Avrupa Fırsatlarını Keşfedin!

Niyet Beyanı Çağrısı:gençlik katılımının (politik, vatandaşlık, sosyal hizmetler vb) alanlarda özellikle yenilik ve yenilikçi formlarda incelenmesi.

Son Başvuru Tarihi : 28.07.2016

Bu çalışmanın amacı karar verme süreçlerinde gençlik katılımının (politik, vatandaşlık, sosyal hizmetler vb) alanlarda özellikle yenilik  ve yenilikçi formlarda incelenmesidir.

 Özel olarak çalışma:

-gençlik katılımının karar alma sürecinde pozitif yönlerine odaklanıp, başarı faktörlerini analize edip buna uygun sonuçlar çıkarmak üzerine odaklanmalıdır;

-genç insanların yukarıda listelenen değişik ortamlarda, değişik yaş grupları ve değişik gruplardan karar alma süreçlerinde nasıl temsil edildiğinin araştırılması ve analiz edilmesi ve aynı zamanda demokrasiyi teşvik eden ve sağlamlaştırılmasına yardım eden uygulamaların belirlenmesi;

-genç insanların Avrupa’da, ulusal, bölgesel, ve yerel seviyede efektif katılımlarının belirlenmesi ve engellerin tanımlanması olmalıdır;

-karar alma süreçlerinde demokratik kurumların  azalan yasallılığını da içeren  gençlik katılımı ile demokratik uygulama ve vatandaşlığın güçlendirilmesi-zayıflatılması arasındaki bağlantı-nedensellik konularının araştırılması;

- gençlik katılımının yeni ve yenilikçi kavramlarının boylamsal , yenilikçi görüşlerin nasıl evrimleştiği ve zamanla biçimlendiği konusunun diakronik analizi olmalıdır.

-Somut ve efektif kararlara yönlendien  karar alma süreçlerindeki gençlik katılımı üzerine odaklanmalıdır.

Son başvuru: 28 Temmuz 2016.

Bilgi:http://www.coe.int/t/dg4/youth/Source/News&Calls/2016_call_for_expressions_of_interest_innovative_youth_participation.pdf