Logo

Eurodesk İle Avrupa Fırsatlarını Keşfedin!

19-22 Eylül 2016: İnsan Hakları ve Hikayeler yoluyla Nefret Söylemine Karşı Çıkma Eğitim Semineri ,Tirana Arnavutluk

Son Başvuru Tarihi : 20.07.2016#

Eğitim semineri katılımcıların çevrimiçi nefret söylemleriyle mücadele etmesi konusunda yeterliliklerinin artırılması ve  insan hakları eğitimi ve kampanya yoluyla insan haklarının gerek çevrim içi gerekse çevrim dışı teşvik etmek amacını taşımaktadır. 

Seminer 2015 yazından beri kampanyaya katılmakta olan kampanya eylemcilerine, gençlik çalışanlarına, eğitimcilere ve kampanya koordinatörlerine yönelik olup bu kişiler ulusal kampanya çerçevesinde elde edilmiş yeterlilikleri uygulamaya koyan kişiler olacaklardır.

 Katılımcılar:

  • Ulusal kampanya komitesi veya kampanya ortakları tarafından desteklenmelidir.

  • Kampanya 2017’de bitinceye kadar aktif olmalıdır.

  • Geçmiş yıllarda ulusal ve-veya Avrupa seviyesinde bir ya da daha fazla kampanya etkinliklerinde yer almış olmalıdır.

  • Kampanya hedefleri bilgisine haiz olması ve Avrupa Konseyi’nin gençlik sektöründe nefret söylemi üzerine çalışmış olması,

  • Eğitim ve kampanya etkinlikleri yoluyla ulusal kampanya çerçevesinde elde edilmiş yeterlilikleri uygulamaya koyan kişiler olmalıdır.

  • İngilizcesi çalışacak düzeyde olmalıdır.

 Son başvuru: 20 Temmuz  2016, 12:00 Öğle (Avrupa saati)

Daha fazla bilgi: http://bit.ly/29p7x9J