Logo

Eurodesk İle Avrupa Fırsatlarını Keşfedin!

21-22 Eylül 2016: Uluslararası Sempozyum VİZYON: Daha kapsamlı uluslararası gençlik çalışmaları için dahil etme stratejileri Mainz, Almanya

Son Başvuru Tarihi : 20.08.2016

IJAB tarafından organize edilen sempozyum daha kapsamlı uluslararası gençlik çalışmaları ve gençlik faaliyetleri nasıl yapılması gerektiği ve öğrenme hareketliliğinin dezavantajlılarda dahil olmak üzere daha erişilebilir kılınması üzerine stratejileri inceleyecektir.

Etkinlik gençlik hizmetlerinde çalışan pratisyenlere, gençlik çalışmalarında kapsamlı yaklaşımlara ilgi duyan kişilere, uluslararası değişim ve dezavantajlı kişilerin hakları üzerine çalışan BM Konvensiyonunun  araştırma, politika ve uygulamasında veya yaygın eğitimin  kapsamlı tasarımı üzerine çalışan uzmanlara  yönelik olacaktır.

Son başvuru: 20 Ağustos 2016

Daha fazla bilgi: http://bit.ly/29xK9rq