Logo

Eurodesk İle Avrupa Fırsatlarını Keşfedin!

Mülteciler için Sağlığı Arttırıcı Fiziksel Aktivite politikası önlemi ve teşviği teklif çağrısı

Son Başvuru Tarihi : 09.09.2016

Kitlesel mülteci akını Avrupa’nın karşı karşıya olduğu en önemli sorunlardan biridir. Mülteciler için, barınma, gıda ve eğitimin sağlanması öncelik ilk önceliklerden biri iken spor ve fiziksel aktivite de mültecilerin entegrasyon ve mutluluğu için önemli olabilmektedir. Mültecilerde sporu ve fiziksel aktiviteleri teşvik etmek hem AB’de spor ve fiziksel aktiviteyi destekleme adına var olan bir açığı kapatacak olup, hem de sosyal olarak dışlanmış grupların spor ve fiziksel aktiviteye erişimini arttıracaktır.

Çağrının gerçekleştirmek istediği hedefler:

-Spor ve fiziksel aktivitenin mültecilerin sağlık ve sosyal açıdan iyileşmesinin farkındalığını arttırması.

-Spor ve fiziksel aktivitelerin mültecilerin topluma entegrasyonunu arttırması.

-Spor ve fiziksel aktivitelerin mültecilerin Avrupa Vatandaşlığı bilincini arttırması.

 Başvuru yapabilmek için aşağıdaki koşullara sahip olunmalıdır:

-28 AB ülkesinde yerleşik, spor ya da fiziksel aktivite alanında faaliyet gösteren, kar amacı gütmeyen özel ya da tüzel kuruluşlar, kamu kurumları (Ulusal, bölgesel ya da yerel olabilir), uluslararası kuruluşlar, spor klüpleri, üniversiteler eğitim kurumları , araştırma enstitüleri ya da özel firmalar.

Tüzel olmayan gerçek kişiler, bu teklif çağrısına başvuramamaktadır.

 Aktivite Türleri:

Mültecilerin dahil olacağı sağlığı arttırıcı fiziksel aktivite (HEPA) aşağıdaki konularda olmalıdır;

-Mültecilerin sağlığı arttırıcı fiziksel aktivitelerine (HEPA) katılımını geliştirici, tanımlayıcı, arttırıcı ve iyi uygulamaları paylaşma faaliyetleri;

-Eğitim aracı veya eğitim modülü hazırlanması, geliştirilmesi ve uygulanması

-Sporcular için bu konu ile ilgili etik bakış ve davranış kurallarının gelişiminin izlenmesi, geliştirilmesi, veri yolu ile karşılaştırılması ve paydaşlar arasında çarpan etkisinin arttırılması;

-Bireylerin sağlığı arttırıcı fiziksel aktivite (HEPA) bilincini arttırarak bireysel, sosyal ve profesyonel yetkinliklerinin arttırılması;

- Sağlığı arttırıcı fiziksel aktivite (HEPA) ile sağlık, eğitim, öğretim ve gençlik alanları arasında yenilikçi bir sinerji oluşturabilecek faaliyetler;

-ilgili tüm aktivite türlerinin yaygınlaştırılması için yapılacak her türlü konferans, seminer, toplantı ve benzeri bilinçlendirme faaliyetleri.

Bütçe:

Eş finansman ile gerçekleştirilecek projeler için toplam bütçe 600.000,00 Avrodur.

Her bir proje için azami hibe miktarı €60.000,00 Avrodur.

Komisyonun ön görülen hibeleri dağıtmama hakkı saklıdır.

 Uygulama Süresi:

Projeler 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren başlayabilir.

Azami uygulama süresi 12 aydır (son uygulama tarihi 31 Aralık 2017’dir)

Daha uzun uygulama süresi teklif edilen projeler Kabul edilmeyecektir.

 

Son başvuru tarihi

9 Eylül 2016

Daha fazla bilgi için: http://bit.ly/29Lvsi9