Logo

Eurodesk İle Avrupa Fırsatlarını Keşfedin!

Açık Çağrı: Kültür ve Barış alanında Gençlik Forumu

Son Başvuru Tarihi : 31.08.2016

Bu yılki gençlik forumunda göçmenler, çatışmaların önlenmesi ve barışın tesisi konularında mevcut ya da yeni bilgi ve becerilerin önemi üzerinde durulacaktır. Gençlik Forumunun konusu "Kültür ve Barış: Göçmen krizi ve Gençlik" olarak gerçekleşecektir. Forumda iki workshop ve sonrasında aşağıdaki münazara oturumları gerçekleşecektir.

Göçmen hareketliliği ve Avrupa’nın istikrarı üzerindeki etkileri

Ekonomik kalkınma ve işbirliği yoluyla göçmenlere uygulanan sosyal içermenin değerlendirilmesi

Bugünün gençlik ortaklıkları, yarının barış liderleri

Detaylı Bilgi: http://goo.gl/vcLglO