Logo

Eurodesk İle Avrupa Fırsatlarını Keşfedin!

Başvuru Çağrısı- FutureLab Avrupa Programına Katılın!

Son Başvuru Tarihi : 02.09.2016

Proje fikirleri blog serisi, gönüllü faaliyetleri, resim sergisi, sanat eseri, kısa film, okul ziyaretleri, münazara konularını içerebilir ve programın merkez başlıkları ile ilgili olmalıdır:

  • Avrupa’da Demokratik Değerler- Biz genç Avrupalılar Avrupa’nın demokratik değerlerinin toplumun temel taşı olduğunu nasıl garantileyebiliriz?

  • Gençler için eşit fırsatlar- Biz genç Avrupalılar karşılaştığımız çoklu engelleri aşıp toplumumuzun ve ekonominin bizlere aynı fırsatları sağlamasını nasıl garantileyebiliriz?

  • Avrupa Kimliği- Biz genç insanlar için Avrupa kimliği anlam ifade ediyor mu ve bunu nasıl geliştirebiliriz? 

Program yılının Yapısı:

Seçilen katılımcılar FutureLab Avrupa’nın altıncı nesli’nin resmi üyesi olacakları Şubat 2017’de  Brüksel’de yapılacak olan Futurelab Yıllık Forumu’nun 4 günlük seminerine çağırılacaklardır.Bu vesile ile, uluslararası karar alıcılarla etkileşme fırsatı yakalayıp, FutuLab Avrupa’nın önceki üyeleri ile tanışacak, aktif vatandaşlık ve proje yönetimi hakkında bilgi edinip, fikir geliştirip, kalan yılda kendi projelerini nasıl uygulamaları gerektiği hakkında bilgi edineceklerdir.Bu programla tanıştıktan sonra altıncı neslin her üyesi FutureLab Avrupa’yı desteklemek için fikirlerini somut faaliyetlere dönüştürerek ulusal/ yerel bağlamda (kısa-ölçekli finansal) uygulamaya koyacaklardır.Bunu takiben, FutureLab’çiler Brüksel’de Eylül 2017’de grup faaliyetlerini sunma fırsatı elde edecek ve yüksek düzeyde karar alıcılara sonuçlarını duyurucaklardır.

Son başvuru: 2 Eylül 2016.

Detaylar:  http://www.futurelabeurope.eu/read/items/call-for-applications-join-the-futurelab-europe-programme-258.html