Logo

Eurodesk İle Avrupa Fırsatlarını Keşfedin!

28 Eylül 2016: AB içerisinde daha adil iş hareketliliğine doğru

Son Başvuru Tarihi : 23.09.2016

AB içinde bilgi transferi, istihdam ve gelişmeye katkıda bulunacak olan adil işçi hareketliliğinin avantajlarının tanınması üstüne bir fırsat olacaktır.

Adil hareketlilik eşit muamele prensiplerine uymayı ve ulusal bazda ayrımcılığa karşı olmayı gerektirmektedir.

Etkinlik  EESC’nin fikirlerinin daha adil iş hareketliliğinin teşvik edilmesinde  ve EESC fikrinin İşçi Yönergesi ilanlarının revizyonu için bir fırsat olacaktır.

Kayıt için son başvuru: 23 Eylül 2016.

Bilgi: http://bit.ly/2cVtxJL