Logo

Eurodesk İle Avrupa Fırsatlarını Keşfedin!

AB’nin Avrupa Gençlik ve Danışma Ajansı (ERYICA) araştırma ve yenilik projeleri çerçevesinde Gençlik e-katılım Projeleri Çağrısına çıktı!

Son Başvuru Tarihi : 31.12.2016

Projeler “OPIN” yardımıyla  gençler ve karar alıcılar arasında köprü kurabilmeli.E-katılım projelerini çevrimiçi ve dışı başlatmak için pek çok farklı olasılık ve opsiyon bulunmaktadır.Mesela, yerel bir kurum gençler için  bir rekreasyon alanı yaratmak için araziyi alır.Bunu kapalı kapılar arkasında yapacağına, kurum fikir üretme ve karar alma sürecinde gençlerin katılımını sağlamak için katılım süreci başlatır.”OPIN”in araçları olan “fikir toplama” ve “hareketli oylama” sayesinde bu süreç başlatılmaktadır.Bir başka örnekse bir pozisyon  yada çalışma planı hazırlamak isteyen  pek çok üyesi olan gençlik kurumu olsun.”OPIN”’in özelliği olan “ işbirlikçi metin çalışması” bunu mümkün kılarak pek çok değişik bölgeden üye aynı platformda  beraber çalışabilip her paragrafı oylayabilir.

Uygun başvurular:

  • Yasal gençlik (çalışmaları) kurumları, gençleri hedefleyen sivil toplum kuruluşları veya herhangi bir büyüklük ve seviyede Avrupa Konseyine kayıtlı 47 üye devletlerden biri, Belarus veya Kosovo (BM Çözümü 1244/9 altında).Kurumlar kar amacı gütmemeli. 

Uygun projeler:

  • Gençleri  karar alma sürecinde dahil etmeli

  • 15-30 yaş arasında gençleri hedeflemeli

  • Çevrim içi ve dışı  katılımı birleştirmeli

  • OPIN platformunun bir ya da daha fazla fonksiyonunu  kullanmalı

  • OPIN yazılımı ile teknik açıdan uyumlu olmalı.

Çifte fonlama kabul edilmez. Diğer AB kaynaklarından fon alan ya da almayı planlayan projeler bu çağrı altında uygun değildir. Her bir başvuran bir teklif sunabilir .

Başvuranların ekatılım projelerinin teknik ihtiyaçlarını belirterek fizibilite kontrol taleplerini 31 Ekim 2016’ya kadar buradan yaptırmaları tavsiye edilir: http://www.euthproject.eu/open-call/feasibility-check

Böylelikle projeler OPIN aracını kullanarak teknik açıdan uyumlu hale gelecektir.

Başvurular İngilizce olmalı ve 31 Aralık 2016 12.00 (Avrupa saati) ‘e kadar gönderilmelidir.