Logo

Eurodesk İle Avrupa Fırsatlarını Keşfedin!

Erasmus+KA3-Gençlik alanında Sivil Toplum Kooperasyonu Politika Reformu için Destek çağrısına çıkıldı.

Son Başvuru Tarihi : 29.11.2016

Çağrı Avrupa’da bulunan sivil toplum kuruluşlarına (ENGOs) ve gençlik alanında aşağıdaki hedefleri olan AB networklerine  yapısal destek sağlamayı amaçlar:

 • gençlik alanında, özellikle AB Gençlik Stratejisinde Avrupa Politika Ajandası konusunda paydaşların farkındalığını artırmak.

   

 • politikaların uygulanması ve gençlik alanında reformlar için paydaşların bağlılığının ve kamu otoriteleri ile işbirliğinin artırılması

   

 • gençlik alanında paydaş katılımını kuvvetlendirmek.

   

 • politikaların diseminasyonu ve program faaliyetleri ve sonuçlarının ve üyeler arasındaki iyi uygulamaların paylaşımı için paydaşların katılımını güçlendirmek

   

Kimler Başvurabilir:

Kategori 1: Eğitim ve gençlik alanında Avrupa sivil toplum kurumları (ENGOs);

Kategori 2: AB- çapında networkler (informal network).

Avrupa’da Sivil toplum kurumlarında (ENGO) ‘da aranan şartlar:

-başvurduğu tarihten itibaren uygun bir ülkede en az bir senedir aktif olan formal olarak bilinen yapıda çalışan bir a) Avrupa kurumu b) en az 12 uygun ülkede Avrupa kurumlarıyla bağı olan ulusal kurumlar/branşları

- gençlik alanında aktif olması ve AB Gençlik Stratejisi alanlarında uygulamaları destekleyen faaliyetler yürütüyor olması.

-Kurumun idare ve yönetiminde gençleri dahil etmesi.

AB- çapında networklerde aranan nitelikler:

- gençlik alanında aktif  sivil kuruluşlardan olması ve AB Gençlik Stratejisi alanlarında uygulamaları destekleyen faaliyetler yürütüyor olması.

-İnformal idare yapısına sahip olması ve a) başvurduğu tarihten itibaren uygun bir ülkede en az bir senedir Avrupa seviyesindeki networklerin koordianasyonunda ve desteğinde çalışması b) en az uygun  12 ülkede kurulmuş olan diğer kurumlar

-Kurumun idare ve yönetiminde gençleri dahil etmesi.

Uygun Ülkeler:AB Üye ülkeleri Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Hırvatistan, Kıbrıs,Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İrlanda, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç, İngiltere.

-Avrupa Ekonomik Alanı ( EEA)’nın bir kısmını oluşturan Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkeleri: İzlanda, Lihtenştayn, Norveç.

-Katılım öncesi stratejinin oluşturulduğu aday ülkeler: Makedonya, Türkiye.

Bütçe:

Toplam bütçe 3 800 000 Avro olup şöyle bölünmüştür:

 

 • 3 200 000 Avrosu 2015’te Gençlik alanında sivil toplum Çerçeve anlaşmasını imzalamış yararlanıcılar için ayrılmıştır ve bu çağrıya uygun değildir,

 

 • 600 000 Avrosu şu anli çağrı için yıllık işletme hibesi için başvuru sunan katılımcılar için uygundur.

   

 • Yıllık maksimum işletme hibesi 35 000 Avro olacaktır.

 

Son başvuru: 29 Kasım 2016, 12.00 (Brüksel zamanı).

 

Bilgi: http://bit.ly/2eeYpmI