Logo

Eurodesk İle Avrupa Fırsatlarını Keşfedin!

2017 Erasmus+ Teklif Çağrısı yayınlandı!

Son Başvuru Tarihi :

Bu çağrı aşağıdaki eylemleri kapsar:

Key Action 1-(Ana Eylem 1 ) (KA1) — Bireylerin Öğrenme Hareketliliği

Eğitim ve gençlik alanında bireylerin hareketliliği

-Stratejik AGH projeleri
-Geniş ölçekli Avrupa Gönüllü Hizmeti etkinlikleri
-Erasmus Mundus Birleşik Master Derecesi

Key Action 2 –Ana Eylem 2 (KA2) — İyi örneklerin değişimi ve yenilik geliştirme

-Eğitim ve gençlik alanında stratejik ortaklıklar
-Bilgi ortaklıkları
-Yükseköğretim alanında kapasite geliştirme
-Gençlik alanında kapasite geliştirme

Key Action 3-(Ana Eylem 3 ) (KA3) — Politika Reformu için Destek
Yapılandırlmış Diyalog: Gençlik alanında gençler ve karar alıcılar arasında toplantılar

-Jean Monnet faaliyetleri
-Jean Monnet başkanları
-Jean Monnet modülleri
-Jean Monnet mükemmellik merkezi
-Jean Monnet Kuruluşlara destek
-Jean Monnet Networkü
-Jean Monnet Projeleri

Spor
İşbirlikçi ortaklıklar
Küçük çaplı İşbirlikçi ortaklıklar
Kar amacı gütmeyen Avrupa spor etkinlikleri

Kimler başvurabilir?

Eğitim, gençlik ve spor alanında kamu veya özel kurumlar Erasmus+ Programı hibesine başvurabilirler.

Ayrıca, gençlik kurumu olmaksızın gençlik çalışmalarında aktif olan gençler de gençlerin  ve gençlik çalışnalarının öğrenme hareketliliği hibesine başvurabilirler.

Aşağıdaki program ülkeleri Erasmus+ Program eylemlerinde tümünde yer alabilirler:

-28 AB üye ülkesi

-EFTA/EEA ülkeleri: IzlandA, Liechtenstein and Norveç,

-AB aday ülkeleri: Türkiye ve Makedonya

-Ek olarak, belirli Erasmus+ Program eylemleri partner ülklerden kurumlara  açıktır.

Lütfen katılım detayları  için Erasmus+Program Rehberini kontrol ediniz.

Bütçe:

Toplam bütçe yaklaşık  2 157,1 million Euro’dur.

  • Eğitim ve öğretim: 1 905,4 million Euro

  • Gençlik: 209,1 million Euro

  • Jean Monnet: 10,8 million Euro

  • Spor: 31,8 million Euro

Son başvuru tarihleri:

Key Action 1 (Ana Eylem 1): 

Gençlik alanında bireylerin hareketliliği: 2 Şubat 2017,

Eğitim ve öğretim alanında bireylerin hareketliliği: 2 Şubat 2017,

Gençlik alanında bireylerin hareketliliği: 26 Nisan 2017,

Gençlik alanında bireylerin hareketliliği: 4 Ekim  2017,

Stratejik  AGH  projeleri: 26 Nisan 2017,

Geniş ölçekli Avrupa Gönüllü Hizmeti etkinlikleri: 5 Nisan 2017,

Erasmus Mundus Birleşik Master Derecesi: 16 Şubat 2017.

Key Action 2 ( Ana Eylem 2)

-Eğitim ve gençlik alanında stratejik ortaklıklar: 29 Mart 2017

-Gençlik alanında stratejik ortaklıklar: 2 Şubat 2017

-Gençlik alanında stratejik ortaklıklar: 26 April 2017,

-Gençlik alanında stratejik ortaklıklar: 4 Ekim  2017,

-Bilgi ortaklıkları : 28 Şubat  2017,

-Yükseköğretim alanında kapasite geliştirme: 9 Şubat 2017,

-Gençlik alanında kapasite geliştirme: 8 Mart 2017. 

Key Action 3 (Ana Eylem 3)

Gençlik alanında gençler ve karar alıcılar arasında toplantılar: 2 Şubat 2017, 26 Nisan 2017, 4 Ekim 2017. 

Jean Monnet eylemleri

Başkanları, modülleri ,mükemmellik merkezi, Kuruluşlara destek, Network, Projeler: 23 Şubat 2017.

Spor eylemleri:

İşbirlikçi ortaklıklar: 6 Nisan 2017,

Küçük çaplı İşbirlikçi ortaklıklar: 6 Nisan 2017,

Kar amacı gütmeyen Avrupa spor etkinlikleri: 6 Nisan 2017,

Tüm başvurular Brüksel saatiyle 12.00 (öğle) sona erer. Bilgi: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:JOC_2016_386_R_0009

Erasmus +Program rehberi için: http://bit.ly/1PVLoYE