Logo

Eurodesk İle Avrupa Fırsatlarını Keşfedin!

Başvuru Çağrısı: İnsan Hakları Eğitimi Ulusal Eğitim Kursları

Son Başvuru Tarihi : 15.01.2017#

İnsan hakları eğitiminde Ulusal Eğitim kursları Avrupa Konseyi Gençlik Departmanının gençleri insan hakları konusunda eğitmede programın ayrılmaz bir parçasıdır ve üye ülkelerde insan hakları eğitiminin erişilebilirliği ve gelişmesine katkıda bulunmayı amaçlar.

Kurslar insan hakları eğitimindeki ana çoğaltıcıların (gençlik çalışanları, eğitimenler, öğretmenler, öğretmen eğiticileri, akran eğiticileri) Pusula’da belirtildiği gibi insan hakları eğitim faaliyetlerini nasıl planlamaları, uygulamaları, ve değerlendirmeleri gerektiği konusunda eğitilmesini amaçlar.Ulusal eğitim kursları insan haklarını ulusalda ve yerelde nasıl savunulması gerektiğinin öğrenilmesi konusunda bir şans olmalıdır ve ulusal uygulayıcı networkünün kurulması ve onların sürdürülebilirliğinin sağlanmasına katkıda bulunmalıdır.Avrupa Konseyi Gençlik Departmanı bu kurslara 2017’de finansal, eğitimsel ve kurumsal destek sağlayacaktır.

Son başvuru: 15 Ocak 2017, 23:00 Avrupa Saati

Bilgi: http://bit.ly/2hYwARH