Logo

Eurodesk İle Avrupa Fırsatlarını Keşfedin!

Entegrasyon Hibeleri için Kaynak Çağrısı

Son Başvuru Tarihi : 31.01.2017

Hibeler ortaokullarda yerel, bölgesel veya ulusal seviyede çalışan öğrenci birliklerine , okullarda öğrenci konseyi olmadığı durumda okullardaki öğrencileri temsil eden bağımsız gruplara,  mülteci öğrencilerin  ve göçmen kökenli öğrencilerin entegrasyonunu geliştirmedeki inisiyatiflerini uygulamalarını  güçlendirmek için kaynak fon sağlayacaktır.

Son başvuru: 31 Ocak 2017.

Bilgi: https://seedsforintegration.org