Logo

Eurodesk İle Avrupa Fırsatlarını Keşfedin!

Avrupa Komisyonu Uzun Dönem Staj Hareketliliği Bilgi Günü

Son Başvuru Tarihi : 15.02.2017

Etkinlik 22 Şubat 2017’de Brüksel, Rue Philippe le Bon 3 1000 Brüksel adresinde yer alacak ve stajyerlerin hareketliliği ve politika ile ilgili konular, teklif çağrıları, hedefleri, aktiviteler, muhtemel sonuçları ve süreçsel ve finansal konular üzerine olacaktır.

Katılımcılar 15 Şubat 2017’ye kadar:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/MobilityforApprentices

kayıt olmalıdırlar. Avrupa Komisyonu bilgi bölümüne katılım için masrafları geri ödemeyecektir. Bilgi günü web üzerinden saat 9.00-17.30 Avrupa saatiyle canlı olarak ta yayınlanacaktır: https://webcast.ec.europa.eu/pilot-project-on-long-term-mobility-for-apprentices-22nd-of-february-2017

Özel sorular önceden EMPL-VP-2017-007@ec.europa.eu.adresine gönderilmelidir.

Bilgi: http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=16968&langId=en