Logo

Eurodesk İle Avrupa Fırsatlarını Keşfedin!

Avrupa Komisyonu “Kültürel Çeşitliliğin Ülkesi Avrupa “ adlı pilot proje çağrısına çıktı.

Son Başvuru Tarihi : 28.02.2017

Pilot projenin amacı:

  • Eğitimlere, seminerlere, çalıştaylara ve konferanslara Avrupa kültürel çeşitliliğinin özgünlüğünün nasıl sürdürülmesi ve çeşitlilikte birleşmenin nasıl teşvik edilmesi konusunda fon sağlanması;

  • Ayrımcılık savaşma  ve yerel ve bölgesel seviyede çeşitliliği teşvik eden  iyi uygulamaların desteklenmesi;

  • Yerel ve bölgesel seviyede ayrımcı uygulamaların tespiti ve azınlık ve çoğunluklar arasında anlayış oluşturma. 

Uygun kişiler yerel ve bölgesel paydaşlar, özellikle kamu otoriteleri (şehir, bölge, belediyeler), STK’lar ,gençlik kurumları, okullar, sivil toplum ve AB üye ülkelerinden yurt dışı temsilcilikleri de dahil olmak üzere kuruluşlar .  

Son başvuru:  28 Şubat 2017

Bilgi: http://bit.ly/2dPh9bX