Logo

Eurodesk İle Avrupa Fırsatlarını Keşfedin!

Yenilenmiş Avrupa Gençlik Araştırmacıları Havuzu (PEYR) Çağrısı

Son Başvuru Tarihi : 01.03.2017

PEYR 2010’dan beri faal olup amacı:

Avrupadaki gençler için daha iyi bilgi ve anlayış sağlamak,

Bilgi bazlı gençlik politikalarını desteklemektir.

PEYR üyelerine sorulabilecek sorular:

  • PEYR üyeleri arasında bilgi alışverişi ve çağdaş gençlik araştırmalarına katkı;

  • Avrupa’daki gençler ile ilgili özellikle EU-CoE gençlik ortaklığı öncelikleri ile ilgili   konularda Avrupa’da ya da komşu bölgelerdeki belirli konuları dikkate alarak analiz yapmak;

  • Uygulamacı ve politika yapıcılar da dahil olmak üzere analize dayalı yansımaları olan seminerlere ilgisi olmak;

  • EU-CoE gençlik ortaklığı tarafından organize edilen etkinlik, seminer ve çalıştayların uygulaması ve kavramsal gelişimini  belli temalarda danışma sağlayıp , bildiri özetlerini ve araştırmaları  değerlendirerek , yayınları hazırlayarak desteklemek.

PEYR 35 üyeden oluşur ve ilk dönem için onaylanacak kişi 1 senesi yenilenmek üzere 4 seneliğine seçilir.

İlgilenenler başvuru formlarını 1 Mart 2017’ye kadar: http://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/call-peyr CV ve motivasyon mektupları ile beraber göndermeye davetlidirler.

Bilgi: http://bit.ly/2l01bPb