Logo

Eurodesk İle Avrupa Fırsatlarını Keşfedin!

Avrupada Gençlik İnisiyatifi ve MENA ülkeleri için katılımcı çağrısı

Son Başvuru Tarihi : 10.03.2017

Amacı iki bölgenin karşılaştığı ortak sorunlara yönelik daha yapılandırılmış bir diyalog sağlayıp, politika oluşturma ve gençlerin değişimde daha pozitif bir aktör olmalarının altını çizmektir.

Uygun katılımcıların 18-30 yaşlarında AB uyruklu olması ve:

  • Bölgesel düzeyde politika savunuculuğu alanında kanıtlanmış kapasite ve kendi topluluklarında değişik kültürlerden gelen insanlara ulaşmada çoğaltıcı kapasitesi olması;

  • Ağ kurma ve iletişim alanında ispatlanmış kapasite (gençlik kurum ve derneklerinin ilgili kurumları da dahil olmak üzere, uluslararası ağlar, dijital medya kapasitesi);

  • kültürlerarası diyaloğu teşvik etmede ıspatlanmış kapasite ve ortak anlayış ve kültürel çeşitliliğe katkıda bulunması;

  • Sosyal gelişme ve gençlik katılımı alanında ıspatlanmış liderlik kapasitesi

İlk toplantı 22 ve 23 Mart 2017’de Brüksel’de gerçekleşecektir.

Son başvuru: 10 Mart 2017, 23:59 Avrupa saati.

Sadece seçilen adaylar ile kontak kurulacaktır.

Seçimler Avrupa Gençlik Forumu ve Avrupa Dış Eylem Hizmetleri (EEAS) tarafından yapılacaktır.

Destek için: francois.balate@youthforum.org

Bilgi: http://bit.ly/2lhnR1v