Logo

Eurodesk İle Avrupa Fırsatlarını Keşfedin!

Gençlerin radikalleşmesi nasıl önlenir?

Son Başvuru Tarihi : 31.12.2017

Eylül 2015’te Brüksel’de Maison de Quartier St Antoine yöneticisi Tamimount Essaide 19 yaşında Suriye’de ISIL’a katıldıktan sonra ölen oğlanın annesi Saliha Ben Ali ile karşılaştı. Bayan Ben Ali Society Against Violent Extremism ( Şiddete karşı olan Topluluk) adlı sivil toplum derneği’nin kurucusudur. MQSA ve Women Without Borders ile beraber Anneler Okulunu gençlerin karşılaştığı şiddetle savaşmak ve anlamak için bir araç olarak başlattılar. “ Bizler çocukların geleceğinden endişeli annelerden telefonlar aldık ve anneler çocuktaki kırgınlığı ve yalnızlığı ilk fark eden kişilerdir, bu yüzden koruma ve erken uyarılarda bir rol oynayabilirler” diyor Tamimount. Anneler okulundaki 15 hafta boyunca, katılımcılar çocukların çevresini daha iyi anlayıp zekice bir korumanın nasıl sağlanacağını öğrenip ebeveyn ve çocuk arasında daha etkili bir bağı kuvvetlendirmeyi öğrendiler.

Bu girişim konferansta konuşmacılar tarafından paylaşılan bir fikre örnek oluşturuyor: gençlik marjinalleşmesinin üstesinden gelmek ve şiddetli radikalleşmeyi yerel seviyede önlemek için ilk savaş yeri.

Yerel yaklaşımın sıkı savunucusu 2016 Dünya Vali Ödülü olan World Mayor Prize 2016’ın da kazananı Belçikalı Vali Mechelendir. Bart Somers iki gerçekten bahsediyordu: “ilk olarak 4.200 genç Avrupalı ISIL’a katıldı ve şiddetli radikalleşmenin sayısı artıkça güvenlik kuvvetlerinin bunları takip etmesi imkansız olacak. İkinci olarak ta radikalleşmeyi önleme çok zor, pek çok zaman ve para alıyor ve başarı da garanti değil”. Bu yüzden marjinalleşmeyi önleme ve koruma üstüne bahse giriyor.

“Bizim daha fazla polise veya özel yasalara ihtiyacımız yok, ilk yapılacak şey yerel seviyede dahil edici politikalar, şehrinde güvenlik sağlayacaksın, komşularının hizmet almamasına ve suçluların rol model olmasına izin vermeyeceksin” diyor Vali Michelen. Ayrıca çok kültürlü bir toplumda yaşıyoruz desek de pek çok şehirde insanlar birbirleriyle yaşamıyorlar, tek kültürlü toplumların adacıklarında yaşıyorlar.” Karışık okulların, spor ve gençlik kulüplerinin olmasının öneminden bahsetti, fakat futbol oynarken ev ödevlerini de yapıyorlar, eğer kötü bir not alırlarsa bir sonraki hafta oynayamıyorlar. Aynı zamanda eski bir uyuşturucu tarafından kurulan ve en hassas gençleri topladıkları bir Boks Kulübü de var. Okulda iyi notlar almak ve kulüpten dışarı çıktıklarında kavga olursa diye boks yapmayı öğreniyorlar.

Çocuk hakları üzerine çalışan Avrupa Parlamentosu Grubu’nun eş başkanı  Caterina Chinnici “” marjinalleşme ve ayrımcılıkla savaşma Avrupa’da ilk öncelik olmalıdır. Koruma ve yeniden entegre olabilme eğitimle yapılmalıdır.” Bu yeni bir metod değildir diyor Caterina babası yargıç Rocco Chinnici’nin 1983 yılında mafia tarafından nasıl suikastla öldürüldüğünü hatırlayarak.” ilk ceza hakimi olan babam gençlerle buluşup farkındalık yaratacak radikalleşmeyi önleyen bir araç  olan ceza hukukunun yaratıcısıydı”.

International Juvenile Justice Observatory (Uluslararası Gençlik Adaleti Gözlem Evi) ’den Adélaide Vanhove: “hapis, problemi olan gençler için en kötü yerdir çünkü orada radikalleşme riski vardır ve bunlar hapiste kuvvetlenir ”diye uyardı. “bazı şüpheli veya terörist olarak iddia edilen kişiler çocuk veya belli yaş altı gençler olabilir. Pek çok AB üye ülkesinde terörle mücadele alanında çocuklara adapte edilmiş politikalar yoktur.”Vanhove ‘da “ ağır önlemler artık yeterli değildir, hatta ters etkileri olabilir”  diyor ve koruma üzerine hazırlanmış yeni bir stratejinin kanunlaştırılması konusunda ısrar ediyor. Bu yüzden gözlem evi bu projeyi başlattı “  Gençlerin radikalleşmesini önleme: yasal eğitim yoluyla ıslahevi yerine geçecek alternatifleri kullanmayı teşvik etme” (2016-2018). Amacı iyi uygulamaları yargıçlar, savcılar, mahkeme çalışanları, avukatlar, aracılar ve politika yapıcılar ile paylaşmaktır. Bir el kitabı ve e-öğrenme eğitim kursu planlayarak adliye çalışanlarına ıslahevlerindeki radikalleşemeyi önlemede ve ıslahevi alternatiflerini değerlendirme konularında toplum ve aile bazlı metodları da ekleyerek yardımcı olacaktır.

Radikalleşmeyi önleme konusunda gönüllü olmak büyük rol oynamaktadır. CEV direktörü Gabriella Civico” negatif basmakalıp davranışlar nefreti doğurur ve gönüllülüğün bu tür basmakalıpları yıkma gücü olup anlayış ve farklılıklar konusunda toleransı teşvik ederek aşırılığı önleyebilir.” Civico gönüllülüğün çevre, esneklik oluşturup önleme stratejilerinin uygulandığı alanlar yaratabileceği konusunda ısrar ediyor. Fakat, Civico geleneksel sivil toplumu eleştirerek radikalleşme ve aşırı ideolojilerle savaş konularına değinilmediğini ifade ederek yetersizlikten ve toplumdan kötü tepki alma korkusundan ötürü  bu hafif bir suç gibi gözükmekte ve bu yüzden fonlanma konusunda riske sahiptir ” dedi.

 Tamimount Anneler Okulu için belirli bir fon alamadı fakat yenisini gelecek Eylüle hazırlıyorlar. Mrs Essaidi  radikalleşmiş gençlerin terörist gruplara girdiğini çünkü orda “dinlendikleri konusunda bir hissiyatları olduğunu” belirtti. Ayrıca radikalleşmeyi önlemenin bir insanı bir gruptan ayırmak kadar güçtür diye ekledi. 15 yaşında Suriye’de bir terör grubuna katılan  bir gencin davasını hatırlarken yüzü parladı ve sonra yeniden yapılanma ile çocuk geri dönüp aşırı eylemlerden vazgeçti. Mrs Essaidi” anne burada çok önemli bir rol oynadı, fakat yerel yetkililer de ona ikinci bir şans verdiler ve o şimdi tıp akademisinde birinci sınıf öğrencisi” diye konuşmasını sonlardırdı.