Logo

Eurodesk İle Avrupa Fırsatlarını Keşfedin!

21 Haziran 2017: Avrupa Parlamentosu Göç Yönetimi üzerine Yüksek Düzey Konferansı, Brüksel Belçika

Son Başvuru Tarihi :

Konferansın amacı göç krizine ve Avrupa vatandaşlarının beklentilerini karşılama konusunda uygun çözümler bulmaktır.

Politika liderleri, politika yapıcıları ve paydaşları birararaya getirerek üye ülkelerin sorumluluk paylaşmadaki rollerine değinilecek, AB iç güvenliğinin güçlendirilmesi, göçün temel nedenleriyle mücadele ve AB ülkesi olmayan ülkelerde  daha stabil ve müreffeh bir sosyo-ekonomik çevre oluşmasını mümkün kılma konuları ele alınacaktır.

İlgi duyan katılımcılar buraya kayıt yaptırmalıdır:

http://www.axs2epww.europarl.europa.eu/axs2epww/conference/registration/form

Konferans programı burada yer almaktadır:

http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20170602RES76618/20170602RES76618.pdf