Logo

Eurodesk İle Avrupa Fırsatlarını Keşfedin!

Avrupa Gençlik Ödülü (EYA) 2017 başladı!

Son Başvuru Tarihi : 31.07.2017

1. Sağlıklı Yaşam: Sağlık hizmeti, spor, gıda

2.Akıllı Öğrenme: eğitim, bilgilendirme, e-beceriler, bilim ve ARGE

3. Kültürleri bağlama: kültürel çeşitlilik, miras, entegrasyon, kadın-erkek eşitliği, müzik

4. Yeşil olun: Sürdürülebilir enerji, bioçeşitlilik, iklim değişikliği, akıllı alt yapılar;

5.Aktif Vatandaşlık: Dijital gazetecilik, demokratik katılım, sosyal içerme, insan hakları

6. Sürüdürülebilir ekonomi: finanasal okuryazarlık, istihdam, uygun iş,açlığın durdurulması;

7. Açık Yenilik: dijital sihir, dünyayı geliştirme;

8. Özel Kategori 2017: Mavi gezegen, içme suyu, sanitasyon, su yönetimi

Her kategoriden 3 kazanan ödüllendirilecektir. Bir yapımcı  veya kazanan projenin temsilcisi EYA festivaline davet edilecektir..

Seyahat masrafları götürü usülü olacak ve konaklama sağlanacaktır. EYA Festivali Graz (Avusturya), 29th Kasım -2 Aralık 2017’de yapılacaktır.

Son başvuru: 31 Temmuz 2017.

Bilgi: https://www.eu-youthaward.org