Logo

Eurodesk İle Avrupa Fırsatlarını Keşfedin!

Gençlik çalışmalarına mültecilerin entegrasyonu.

Son Başvuru Tarihi : 31.12.2017

Her dakika. 22 kişi zorla yer değiştiriyor.65 milyon mültecinin çoğunluğu gençlerdir. Abdedllbaset Alheeshan bunlardan biridir. O Brüksel’de mülteci merkezindeki resepsiyona vardığında yapacak şeyi yoktu. İşte bu zamanda yaşlı bakım evinde gönüllülük yaparak Flemenkçesini geliştirdi. Daha sonra STK’larda gönüllülük yapmak isteyen mülteciler içim Tandem inisiyatifini keşfetti. Tandem de geçirdiği 2 haftalık gönüllülük deneyiminden sonra, kurumda kendine yer edindi. Şimdi onun mültecilerin politika yapmadaki entagrasyonlarını teşvik eden aktif bir rolü var.

Aslında, “ Time to be welcome: genç mültecilerin gençli çalışmaları ve entegrasyonu” konulu etkinlikte mültecilerin kendilerinin entegrasyon politikalarında ana aktör olmaları gerektiği fikri paylaşıldı. Gabriel Almeida, Avrupa Konseyi Mülteciler ve Sürgün konusundaki Yasal Asistanı resepsiyon merkezleri, tutuklama politikaları ve temel haklarda saygı eksikliği gibi konularda kötü koşullar olduğunu ve bazı AB ülkelerinin mültecileri entegre etmede kötü etkileri olduğunu belirtmiştir. 

Carina Autengruber, Avrupa Gençlik Forumu başkan yardımcısı artık politikacıların ve hükümetlerin ırkçılık, yabancı düşmanlığının altının kazılarak daha kapsamlı ve sürdürülebilir toplumlara yatırım yapılması gerektiğini belirtmiştir. Aynı zamanda tüm gençlik kurumlarının savaştan ve zulümden kaçan insanlara konuk etmesi gerekliliğinin üstünde durmuştur.

Bir örnek Dünya İzci Hareketi Kurumundan Andreas Tzekas tarafından temsil edildi. Andreas 1500 izciden biri olarak Yunan adasına varan mültecilerin karşılanmasında gönüllülük yaptı.” Sınırı geçen her bir genç mülteci için onları bekleyen bir Avrupalı vardı”. Proje hakkında konuştu.  Time to be welcome projesinde 4 mülteci merkezinde çalışan 53 gönüllü yer aldı. Bu genç Yunanlı için önemli nokta ise “ mültecilere yardım edip evlerine yeni bir perspektifle dönen Avrupalı gönüllülerin barış mesajcıları olmasıydı".

Avrupa Konseyi gençlik ortaklıklarından Tanya Basarab kurumunun gençlik çalışmaları ve genç mültecileri topluma nasıl entegre ettiği konusundaki araştırmalarını paylaştı. İlk olarak genç mültecilere stres ve travma yaşamış olmalarından ötürü varır varmaz destek verilmesinin çok önemli olduğunu vurguladı. Mülteciler için önemli konu statüleri konusunda cevap beklerken karşılaştıkları hareketsizliğin akıl sağlıkları üzerindeki negatif etkisi. Bu bekleme sürecinde gençlik kurumlarının onların aktif olmalarına ve dinlenmelerine şans vermeleri çok önemli. Gençlik çalışanları insani çalışmaların yerini alıyor ve bu geçiş travma ve kültürlerarası beceriler gibi yeni yetenekler gerektiriyor.

Michalis Moschovakos, Avrupa Komisyonu Eğitim, Gençlik, Spor ve Kültür’den sorumlu politika uzmanı Michalis Moschovakos Avrupa Dayanışma Gönüllüleri inisiyatifinin mültecilere dayanışmanın ne olduğunu göstermenin bir yolu olduğunu vurguladı. “ Bundan 30 yıl sonra bugünkü göçmen krizi karşısında nasıl bir tavır sergilediğimiz yargılanacak” dedi. İngiliz Kızıl Haç’tan Steve Parry 2016’da İngiltere’ye 588 000 kişinin geldiğini bunlardan sadece % 6.5’un barınak aradığını hatırladı.”  Hepimiz negatiflik yayan tek taraflı hikâyeleri dinlemekten kaçınarak gerçeklere bakmalıyız “. Bu nedenle sosyal kampanya olan #factsnotfear  başlatıldı.

Avrupa Komisyonu yakınlarda AB vatandaşı olmayanların CV’lerini işverenle anlaşılabilir şekilde sundukları bir enstrüman olan “ Üçüncü ülke vatandaşları için AB Profil Becerileri Aracını “ çıkarttı.  Arapçça, Farsça, Farsi, Pashto, Sorani, Somali ve Tigrinya ve tüm AB dillerinde mevcuttur. Avrupa Konseyi Bağlantı ofisinden Zoltan Taubner Avrupa’da bulunan mülteci ve göçmen çocukların korunması konusunda bir eylem planının gerekliliği üzerinde durdu.

Genç mültecilerle aktivite yapmak isteyen gençlik kurumları Erasmus+ Programından ve Avrupa Gençlik Vakfından hibe alabilirler .Bu konudaki bilgi Journeys to a New Life konferansı web sitesinde bulunabilir.