Logo

Eurodesk İle Avrupa Fırsatlarını Keşfedin!

2-4 Kasım 2017: Avrupa Gençlik Konferansı – Mültecilerin eğitim, iş hayatı ve topluma daha iyi entegre edilmelerinde gençlik kurumlarının rolü” Sofya, Bulgaristan.

Son Başvuru Tarihi : 12.10.2017

Aynı zamanda mültecilerin eğitime erişimi ve istihdamları konularına değinilip politika yapıcılara değişik sosyal gruplar için sosyal hakların nasıl geliştireleceği  konusunda fikirler ortaya konulacaktır. Konferans İngilizce olacak ve konaklama ve seyahat masrafları karşılanacaktır.

Konferans Ulusal Gençlik Forumu – Bulgaristan /NYF/ ve Ulusal Gençlik Kartı Derneği/EYCA Bulgaristan ve Friedrich Ebert Stiftun işbirliğiyle organize edilmiştir.

Kayıt için son tarih:  12 Ekim 2017, 23:59 CET.

Bilgi: http://bit.ly/2yK6Gbt