Logo

Eurodesk İle Avrupa Fırsatlarını Keşfedin!

2017 Avrupa Araştırma Hibeleri çağrısı açıldı!

Son Başvuru Tarihi : 01.11.2017

Her bir başarılı proje için 8000 Avroya kadar hibelendirme yapılabilmektedir.Hibe araştırmacının zamanı, seyahati, toplantıları veya geliştirme maliyetleri için kullanılabilir.Üç taneye kadar başarılı proje bir ila altı ay boyunca fonlanacaktır ,fakat tüm iş 1 Mayıs 2018’e kadar devam etmelidir.Teklifler adayların araştırma sorusunu, metodolojilerini, hangi dijital araçları kullandıklarını, Europeana platformunun hangi kısımlarını kullanacaklarını, bir iş planını ve işi yürütmek için (konuşma, destek,yaygınlaştırma veya yayınlar gibi) oluşturacakları planları içermelidir.

Adaylar projelerini by 5 Kasım 2017’ye kadar teslim etmelidirler.

Bilgi: http://bit.ly/2xYoHn4