Logo

Eurodesk İle Avrupa Fırsatlarını Keşfedin!

2018 Erasmus+ Teklif Çağrısına Çıkıldı!

Son Başvuru Tarihi :
 • Kimler Başvurabilir: Herhangi bir kamu veya özel kuruluş Eğitim, öğretim, gençlik ve spor alanında herhangi bir kamu veya özel kuruluş Erasmus+ Programı çerçevesinde fonlanan programlara başvurabilir. Ayrıca, gençlik çalışmalarında aktif olan gençler ve gençlik çalışanları  bir gençlik kurumuna bağlı olmadan gençlerin öğrenme hareketliliği ile gençlik alanında Stratejik Ortaklıklara da başvuru yapabilir.

 • Aşağıda bulunan ülkeler Erasmus+ Programında yer alabilir: 

 • 28 Avrupa Birliği Üye ülkesi

 • EFTA/EEA ülkeleri: Izlanda, Liechtenstein ve Norveç

 • AB aday ülkeler: Türkiye  ve Makedonya

 • Ek olarak bazı, Erasmus+ Program faaliyetleri ortak ülklereden kurumlara açıktır. Lütfen Erasmus+ Programme Guide  (Rehberi) katılım konusunda ayrıntılar için inceleyiniz.

   2018 Bütçesi

 • Tahmini toplam bütçe: 2 490,9 million Avro

 • Eğitim ve öğretim: 2 253,2 million Avro

 • Gençlik: 188,2 million Avro

 • Jean Monnet: 12,1 million Avro

 • Spor:  37,4 million Avro

  Son başvurular:

  Ana Eylem 1

  Gençlik alanında bireylerin hareketliliği: 1 Şubat 2018,

  Eğitim  ve öğretim  alanında bireylerin hareketliliği:1 Şubat 2018,

  Mesleki Eğitim, Okul eğitimi ve yetişkin eğitimi alanında bireylerin  hareketliliği: 1 Şubat 2018

  Gençlik alanında bireylerin hareketliliği: 26 Nisan  2018,

  Gençlik alanında bireylerin hareketliliği: 4 Ekim 2018,

  Erasmus Mundus Birleşik Master Derecesi: 15 Şubat 2018.

  Ana Eylem 2

  Gençlik alanında stratejik ortaklıklar: 1 Şubat 2018,

  Eğitim, öğretim ve gençlik alanında stratejik ortaklıklar : 21 Mart 2018,

  Gençlik alanında stratejik ortaklıklar: 26 Nisan 2018,

  Gençlik alanında stratejik ortaklıklar: 4 Ekim 2018,

  Bilgi Ortaklıkları: 28 Şubat 2018,

  Sektörel Beceri Ortaklıkları: 28 Şubat 2018

  Yüksek Öğretim Alanında Kapasite Geliştirme: 8 Şubat 2018,

  Gençlik alanında Kapasite geliştirme : 8 Mart 2018.

  Ana Eylem 3

  Gençlik alanında gençler ve karar alıcılar arasında yapılan toplantılar: 1 Şubat 2018, 26 Nisan 2018, 4 Ekim 2018.

  Jean Monnet Eylemleri

  Kürsüler, Akademik Modüller , Mükemmellik Merkezleri , Kuruluş ve Derneklere yapılan destek , Ağlar, Projeler: 22 Şubat 2018.

  Spor Eylemleri

 • İşbirliği ortaklıkları: 5 Nisan 2018,

 • Küçük İşbirliği ortaklıkları: 5 Nisan 2018,

 • Kar amacı gütmeyen Avrupa spor etkinlikleri 5 Nisanl 2018,

   Tüm başvurular 12.00 Öğle Brüksel saatine göre gönderilmelidir.Bilgi: https://bit.ly/2yRqPzH

   Daha detaylı bilgi için: Erasmus+ Program Rehberine danışınız: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide