Logo

Eurodesk İle Avrupa Fırsatlarını Keşfedin!

27-29 Mart 2018: Kadın-erkek eşitliğini ve Kadın haklarını savunan Arap Gençliği Beirut, Lübnan

Son Başvuru Tarihi : 02.03.2018

NET-MED Gençlik 10 ülkeyi içeren bir birleşik UNESCO/AB  Projesidir.Projenin amacı genç kadın ve erkeklere yeterliliklerini geliştirme, haklarını tanıma ve aktif vatandaş olarak dahil etmeyi amaçlar,

Çalıştay:

-İyi uygulamaların ve cinsiyete yönelik şiddeti engelleyen kampanyalardan öğrenilen derslerin paylaşımını yapmak

-Stratejik planlama kapasitesini geliştirme, kanıta dayalı bilgi, iletişim becerileri ve ortak gençlik kurumlarıyla  kadın erkek eşitliği ve kadın hakları üstüne ulusal/bölgesel düzeyde  cinsiyete yönelik şiddeti engelleyen kampanya planlamak  

-Kuzey-güney networkünü güçlendirip, Arap ve Avrupa Gençlik kurumlarıyla kültürel mirasın korunması alanında deneyimlerin ve uygulamaların değişimi

Son başvuru: 2 Mart 2018, 11:00 (CET)

Bilgi: https://database.youthforum.org/public/event-details/event/802