Logo

Eurodesk İle Avrupa Fırsatlarını Keşfedin!

2018 Yılı Lorenzo Natali Ödülleri Çağrısı yayınlandı

Son Başvuru Tarihi : 15.03.2018

2018 Yılı Lorenzo Natali Ödülleri Çağrısı yayınlandı.

Dünya çapındaki gazetecilerin, sürdürülebilir kalkınma için yoksullukla mücadelenin ekonomik, sosyal ve çevresel boyutlarının ele alındığı eserler değerlendirilecektir.

Yarışmanın bu yılki teması “kadına karşı şiddet’in engellenmesi” olacaktır.

Başvuru sahipleri merkezi aşağıdaki bölgelerde olan kuruluşlarda çalışan gazeteciler olmalıdır.  Aşağıdaki ülke gruplarından başvurular alınmaktadır.  Junior (21-26 yaş) ve Senior (27 yaş üzeri) olmak üzere her bölgeden ikişer kişiye ödül verilecektir.

 1. Afrika

 2. Orta Doğu ve Arap Ülkeleri

 3. Asya Pasifik ülkeleri

 4. Latin Amerika ve Karayip ülkeleri

 5. Avrupa 

Haber ya da eserlerin yukarıda yer alan bölgelerdeki medya araçlarında yayınlanmış ya da basılmış olması gerekmektedir.  Başvuru sahiplerinin yasal olarak hak sahibi olması gerekmektedir.

Tema:

Aşağıdaki konuları kapsamalıdır.

 • Kalkınma

 • Kadına karşı şiddetin önlenmesi

Başvuru şekli:

 • Habere ait tek parça kayıt ya da metin (makale, radyo & TV yayını) gönderilmelidir.

 • Yazarı ya da hak sahibi birden fazla kişi olabilir.

 • Her dilde eser ile başvuru yapılabilir.

 • İngilizce, Fransızca ya da İspanyolca olmayan eserlerin bu dillerin birinde tercümesinin de olması gerekmektedir.

 • Her başvuranın yalnızca 1 kez başvurma hakkı bulunmaktadır.

 • Limit: Yazılı eserler için; en çok 1500 kelime, kayıtlı eserler en çok 10 dakika süre olmalıdır.

 • Başvurular yalnızca aşağıda bulunan başvuru formu aracılığı ile online olarak alınabilmektedir.

Ödül:

5 ülke kategorisinden 2’şer kişiye 5.000 Avro ile kupa verilecektir.

Kazananlar 5-6 Haziran 2018 tarihinde Brüksel’de gerçekleştirilecek Ödül Törenine davet edilecektir.

Avrupa Komisyonu kazanan kişilerin Brüksel’e olan seyahat masraflarını karşılayacaktır.

 

Başvuru için:

https://ec.europa.eu/europeaid/lnp_en  

Son Başvuru: 15 Mart 2018 23:59 (CET)