Logo

Eurodesk İle Avrupa Fırsatlarını Keşfedin!

"From Good to Better" Semineri Lille, Fransa

Son Başvuru Tarihi : 25.03.2018

Seminerin amacı gençlik odaklı öğrenme hareketliliği projelerine; kalite prensipleri, veri ve iyi uygulamaları içeren bir kılavuz ile gençlik çalışanlarının kendilerini değerlendirebileceği ve geliştirebileceği web tabanlı bir uygulama geliştirmek olacaktır.

 

Tecrübeli Katılımcıların başvuru yapması beklenmektedir. Seminerde;

-projelerdeki tecrübe ve kaynakların paylaşımı, kalite boyutunun tartışılarak yeni yaklaşımların geliştirilmesi, farklı uygulamalardan ilham alınması,

-tecrübeler sonucu ortaya çıkan kalite araçlarının Avrupa çapında paydaşlar ile paylaşılması ve 2019 yılında öğrenme hareketliliği projelerine destek olması,

-Araştırmacıların buluşmasında gençlik alanındaki yeni politikaların, araştırma sonuçlarının güncellenmesi,

-Gençlik sektörü (politika, tecrübe, araştırma) networkünün arttırılması, daha güçlü öğrenme hareketliliği projelerinin geliştirilmesi

hedeflenmektedir.

 

http://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/Application-form-2

Son Başvuru Tarihi: 25 Mart 2018