Logo

Eurodesk İle Avrupa Fırsatlarını Keşfedin!

AB Yardım Gönüllüleri Girişiminin 2018 yılı teklif çağırısı (EACEA/14/2018) yayınlanmıştır.

Son Başvuru Tarihi : 01.06.2018

Başvurular Brüksel’e yapılmalıdır. Çağrının konusu “Kapasite Geliştirilmesi İçin Teknik Yardım” projeleridir.

Bu çağrı ile Avrupa Komisyonu aşağıdaki alanlarda faaliyet gösteren 115’e yakın gönderen ve ev sahpliği yapan kuruluşların kapasitelerini güçlendirmeyi amaçlamaktadır:

- Afet risk yönetimi, hazırlık ve müdahale;

- Kurtarma, rehabilitasyon, geliştirme;

- Üçüncü ülkelerde yerel gönüllülüğün güçlendirilmesi;

- İdari kapasite dahil belgelendirme yolu ile kapasite geliştirilmesi;

- Yerel topluluklara erken uyarı sağlama kapasitesi.

 

Merkezi olarak yapılacak başvuruların en az 3 ortak (en az 2 gönderen ve 1 evsahibi) ile başvuru yapılması  ve aşağıdaki faaliyetler uygulanabilmektedir;

-Seminer

-Workshop

-Job Shadowing (İşbaşı eğitim)

-Çalışma Ziyareti

-İyi Uygulamaların paylaşımı

-Bölgesel işbirliği .......vb

Son başvuru tarihi: 1 Haziran 2018, 12:00 CET.