Logo

Eurodesk İle Avrupa Fırsatlarını Keşfedin!

Dijital Araçların Gençlerin Sosyal İçermesinde Kullanımı Anket ve Sempozyumu

Son Başvuru Tarihi : 06.05.2018

Avrupa Komisyonu ve Avrupa Konseyi gençlik alanında dijitalleşmenin kullanılarak sosyal içermeyi destekleyen proje ve uygulamaları toplanacağı bir çağrıya çıkıyor.

Çağrı, sosyal içerme konusunda gençlik çalışmalarına ilham verebilecek dijital araçların kullanıldığı gençlik çalışmaları ve uygulamalarını, proje, araç, politika önerileri, araştırma ve girişimleri arıyor.

Elde edilecek dijitalleşme yaklaşımları bir araya toplanarak gençlik çalışmaları ve gençlerle sosyal içerme üzerine çalışma yapan kişi ve kurumlara ilham verecek uluslararası bir sempozyumda paylaşılacaktır.

Çağrıya uygun olarak aşağıdaki konuları teşvik eden çalışmalar beklenmektedir.

- Gençlerin sosyal içerme hizmetlerine yönelik erişimini (örneğin, gençlerin eğitim, sağlık, vs… haklarına yönelik İnternet Uygulamaları);

- Gençlerin dijital kaynaklara ulaşımı (örneğin, gençlik çalışmaları için alan sağlanması, İnternet erişimi ya da kamuya açık alanda internet kullanımının teşviki)  

- Sosyal içerme konusunda farkındalığın arttırılması (örneğin, gençlerin sivil katılım ve işgücü piyasası için becerilerini geliştirebilecekleri dijital platformlar);

- Dijital alanda ayrımcılık, nefret söylemi, sanal zorbalık ve tacizi önleme (örneğin, nefret söylemiyle mücadele için çevrimiçi kampanyalar veya sanal zorbalığa karşı bilgi ve destek platformları).

Başvuruların en az 3 farklı boyutta yukarıda yer alan konuları içermesi gerekmektedir.

- GENÇLİK ÇALIŞMASI: Nitelikli gençlik çalışması (dijital gençlik çalışması içeren); ile; gençlik çalışmalarının medya okuryazarlığını geliştirmedeki rolü; gençliğin güçlendirilmesi için dijitalleşme kullanımının önemi;

- GENÇLİK POLİTİKASI: Kullanılan dijital uygulamanın (Oyun ya da App) sosyal içerme, ayrımcılıkla mücadele gibi kanalları kullanarak herhangi bir gençlik politikasının tüm aşamalarında şekillenmesindeki rolü;

- GENÇLİK ARAŞTIRMASI: Gençlik araştırmalarında veriye dayalı gelişmelerin kullanımının teşviki ve daha fazla araştırma alanı tanımlanması için katkılar.

Başvuru yapanların sonuçları 26-28 Haziran 2018 tarihlerinde Estonya’nın Talin şehrinde gerçekleştirilecek “CONNECTING THE DOTS: Young People, Social Inclusion and Digitalisation” sempozyumunda paylaşılacaktır.

Başvuru için:

https://www.surveymonkey.com/r/7GF6MV2    

Son Başvuru:

6 Mayıs 2018 23:59 (CET)