Logo

Eurodesk İle Avrupa Fırsatlarını Keşfedin!

FARE Futbol İnsanları Etkinlik Yarışması Çağrısı yayınlanmıştır!

Son Başvuru Tarihi : 28.05.2018

Hibe Çağrısı aşağıdaki konuları içeren etkinlikleri desteklemektedir:

  • Futbolu dışlanma ve ayrımcılıkla mücadeleye karşı bir araç haline getiren kapsayıcı etkinlikler;
  • Futbolda dezavantajlı grupların ve kadınların temsil edilmesinin arttırılmasını amaçlayan;

  • Futbolun, sosyal gelişim, değişim ve sosyal içerme için bir araç olarak keşfedilmesi ve tartışılmasını destekleyen;

  • Klişe ve önyargıları yıkma amaçlı proje ve etkinlikler sunulmalıdır.

Başvuru tüm tüzel ve özel kişilere açık olmasının yanı sıra, futbol kulüplerine, taraftar gruplarına, insan hakları alanında çalışan kurumlara, eğitim kurumlarına, düşünce kuruluşlarına, araştırmacılara ve profesyonellere de açıktır.

Başvuru sahipleri kampanya konularını işleyen konferans, panel, festival ve benzeri etkinlikler düzenleyebilirler. FARE hibenin yanı sıra, uluslararası konuşmacılar ile tanıtım konusunda da destek olabilecektir.

Son başvuru tarihi: 28 Mayıs 2018, 23:59 (CET)

Ayrıntılı Bilgi: https://bit.ly/2KBcYku