Logo

Eurodesk İle Avrupa Fırsatlarını Keşfedin!

24-27 Ekim 2018: Yaratıcı Nesiller Gençlik Girişimleri Forumu, Nantes, Fransa

Son Başvuru Tarihi : 03.06.2018

Forum, farklı Avrupa ülkelerindeki gençler arasındaki yenilikçi deneyimlerin tartışılacağı ve paylaşılacağı bir etkinlik olacaktır. Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden gelecek katılımcılar özgün projelerini paylaşırken “birlikte yaşamak” teması ile vatandaşlık kavramının güçlendirilmesi değerlendirilecektir.  

Avrupa Konseyi üyesi devletler ve Belarus’tan özgün proje sahipleri başvurabilecektir. http://www.coe.int/en/web/portal/47-members-states Katılımcıların 18 ila 30 yaş aralığında olması gerekmektedir.

Katılımcılarının ulaşım (en çok 400€), konaklama ve yiyecek masrafları Nantes Belediyesi tarafından karşılanacaktır (proje başına en fazla 2 katılımcı).

Ayrıntılı Bilgi: http://bit.ly/1hOaLi5   

Son Başvuru Tarihi: 03 Haziran 2018