Logo

Eurodesk İle Avrupa Fırsatlarını Keşfedin!

FARE, Avrupa’da Irkçılığa Karşı Futbol Haftası Hibe Çağrısı yayınlanmıştır.

Son Başvuru Tarihi : 31.07.2018

FARE, Avrupa’da Irkçılığa Karşı Futbol Haftası 11-25 Ekim 2018 tarihlerinde gerçekleşecektir.

 

Azami 500 Avro olan hibe; 2018 Ekim ayında yerel ve bölgesel düzeyde; ayrımcılıkla mücadele, sosyal içermeyi teşvik ve farklı topluluklardan insanları bir araya getirmek için futbolu araç olarak kullanan taraftar grupları, sivil toplum kuruluşları ile yerel yönetimlerin başvurusuna açıktır.

 

Hibe aşağıdaki konuların en az birini içeren başvurulara açıktır:

- Futbolda ayrımcılığa karşı mücadele

- Futbolda çeşitliliği destekleyen

- Futbolda dezavantajlı grupların ve/veya kadınların temsil edilmesi teşvik eden

- Dışlamaya meydan okuyan fikir ve yeni uygulamalar geliştiren 

- Futbolu sosyal içerme ve/veya bir eğitim aracı olarak kullanan

yerel ve bölgesel düzeyde etkinlik ve etkinlikler desteklenecektir.

 

Son Başvuru Tarihi: 31.07.2018

Bilgi için: http://www.farenet.org/campaigns/football-people-action-weeks/small-grants