Logo

Eurodesk İle Avrupa Fırsatlarını Keşfedin!

BM Gençlik Gönüllüsü olma fırsatı

Son Başvuru Tarihi :

Birleşmiş Milletler Gönüllüleri Programı nedir?

 Birleşmiş Milletler Gönüllüleri Programı (BMG) dünya çapında barış ve kalkınmaya gönüllülük yoluyla katkı sağlayan Birleşmiş Milletler kuruluşudur. BMG tüm insanların gönüllü katılımı için fırsatları geliştirir. BMG, savunuculuk, herkesi kucaklayan yaklaşım ve kaynakların seferber edilmesi olarak özetlenecek üç ana faliyet yoluyla gönüllülük çalışmalarını teşvik eder.

Kalkınma sorunlarıyla baş edilmesinde etkili bir yol olan gönüllülük, kalkınmanın hızını ve doğasını da değiştirebilme özelliğine sahip. Gönüllülük vatandaşlar arasında güven duygusunu, birlik ve beraberliği ve dayanışmayı kuvvetlendirerek ve katılım için fırsatlar yaratarak hem topluma hem de gönüllü olan kişiye  fayda sağlar.

 BMG, ortaklarıyla beraber gönüllülüğü kalkınma programlarına dahil ederek, tecrübeli BM gönüllüleri dahil olmak üzere artan sayıda ve çeşitlilikteki gönüllüyü harekete geçirerek gönüllülerin tanınırlıklarını arttırarak barış ve kalkınmaya katkıda bulunuyor. BMG evrensel ve kapsamlı gönüllülüğü benimseyerek, gönüllüğün çeşitliliğini ve özgür irade, bağlılık, sorumluluk ve dayanışma gibi değerlerini devam ettirmeyi amaçlıyor.

Birleşmiş Milletler Gönüllüleri kimdir?

BM kuruluşları, ulusal hükümetler ve diğer ortakların talebi üzerine, BMG kalkınma yardımı projesi ile insani faaliyetler ve barışı koruma faaliyetlerinde çalışmak üzere 8.000’e yakın gönüllüyü harekete geçiriyor. Yaklaşık 160 milletten kalifiye ve tecrübeli kadın ve erkek her yıl 130 farklı ülkede BM gönüllüleri olarak hizmet veriyor. 1971’den bu yana, 30.000 kadar BM gönüllüsü 140 civarında ülkede çalıştı. Şimdilerde, bunların yaklaşık %70’i gelişmekte olan ülkelerin vatandaşlarıyken, geriye kalan %30’u ise sanayileşmiş dünyadan geliyor. BM gönüllülerinin ortalama yaşı 37’dir ve 5 ile 10 yıl arasında ilgili iş deneyimleri mevcuttur. BM gönüllülerinin üçte biri kendi ülkelerinde hizmet verirken, geri kalanları uluslar arası görevleri yerine getirmektedir. BMG ayrıca online (çevrimiçi)  internet üzerinden kalkınma örgütlerine danışmanlık ve çeşitli hizmetler sağlayan binlerce gönüllü ile doğrudan bağlantı kurulmasını sağlayan çevrimiçi (online) gönüllülük hizmetini işletmektedir.

Birleşmiş Milletler Gönüllüleri ne yapar?

BMG çok çeşitli yeteneği barındırır ve genellikle iki odak alanda, kalkınma ve insani yardım ile barışıgücü faaliyetlerinde, çeşitli gönüllülük esaslı fırsatlar sunar. BM gönüllüleri hükümetler, toplum tabanlı girişimler, insani yardım ve rehabilitasyon, insan haklarına destek, seçim ve barışın inşa alanlarında teknik işbirliği sağlar. BM gönüllüleri, BM barış operasyonlarında çalışan uluslararası  sivillerin üçte birini oluşturmaktadır. Meslektaşlarıyla beraber çalışan profesyoneller olan gönüllüler, dinleyerek tartışarak, eğitip öğreterek insanları harekete geçirmeyi teşvik ediyor. Gönüllüler aynı zamanda fikirlerini, becerilerini ve tecrübelerini paylaşıyor.

Nasıl Birleşmiş Milletler Gönüllüsü olunur?

 BMG, gönüllü faaliyetlerin, dünyanın dört bir yanındaki kalkınma sorunlarının çözümü için insanları güçlü bir şekilde uğraş vermeye yönlendirecek bir araç olduğu görüşünden hareketle yola çıkıyor.

Herkes, gönüllü bir iş vasıtasıyla zamanı, yetenekleri ve bilgileriyle katkı sağlayabilir ve bu katkı barış ve kalkınmanın sağlanması için önemli bir destek sağlayabilir.

Gönüllülük, vatandaşlar arasında güven ve karşılıklılık inşa ederek daha uyumlu bir toplum için önemli ekonomik ve sosyal katkılar sağlar. Bu hem tatmin edici hem de zorlayıcı olabilir ve sizden yeteneklerinizi yeni bir bağlamda kullanmanızı talep edebilir. Diğer insanları etkileyen sorunları daha iyi kavrarken, yararlı bilgi aktarımında da bulunabilirsiniz.

BM gönüllüsü olmak için en az 25 yaşında olup aşağıdaki niteliklere sahip olmak gerekmektedir.

      – Üniversite veya yüksek okul mezunu olmak;
– Gönüllü faaliyette bulunulacak alanda  en az iki yıllık iş tecrübesine sahip olmak;
– BMG’de kullanılan İngilizce, Fransızca veya İspanyolca dillerinden birini iyi derecede bilmek;

Bunlara ek olarak aşağıdaki özellikler de belirleyici olmaktadır.

  • Gönüllülük değerlerine ve ilkelerine bağlılık;
  • Çok kültürlü bir ortamda çalışabilme;
  • Zor yaşam şartlarına uyum sağlayabilme;
  • Güçlü insan ilişkileri ve kurumsal ilişki kurabilme;
  • Gelişmekte olan ülkelerde önceden edinilmiş gönüllülük veya iş tecrübesi;

Birleşmiş Milletler Gençlik Gönüllüleri, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği’nin 30 yaş altında olan bireylerin gönüllülüğe daha fazla dâhil olma çağrısına yanıt olarak oluşturulmuştur.

18-29 yaş arasında olan gençler, farklı ülkelerde 6 ay ile 24 ay arasında Birleşmiş Milletler desteği ile gönüllülük yapabilmektedir.

Ayrıntılı bilgi için:

https://www.unv.org/become-un-youth-volunteer

http://www.un.org.tr/bm-gonulluleri/