Logo

Eurodesk İle Avrupa Fırsatlarını Keşfedin!

AB Spor Çalışma Planı

Son Başvuru Tarihi :

Avrupa Komisyonu, 24 Ocak 2014’te spor üzerine ilk AB Çalışma Planı Raporunu kabul etti (2011-2014). Rapor, elde edilmiş çalışma sonuçlarının olumlu bir resmini çizer, spor üzerine AB işbirliğiyle ilgili gelecekteki öncelikler için fikirleri kapsar ve benimsenen çalışma yöntemleri için öner sunar.
 Konsey tarafından mayısta kabul edilmesi beklenen ikinci AB Spor Çalışma Planı’nın yasa tasarısı üzerine Konseyde tartışma için bir temek oluşturacaktır.


Daha fazlası için:
[ http://ec.europa.eu/sport/library/documents/com201422_en.pdf ] 2011-2014 Avrupa Birliği Spor Çalışma Planı'nın Uygulaması üzerine Avrupa Komisyonu Raporu