Logo

Eurodesk İle Avrupa Fırsatlarını Keşfedin!

Erasmus+ Mesleki Eğitim üzerine Teklif Çağrısı

Son Başvuru Tarihi : #

Erasmus+ Programı Stajyerlik Eğitimi için Ulusal Otoriteler

Merhaba,

Erasmus+ Programı Stajyerlik Eğitimi için Ulusal Otoriteler adı altında bir  EACEA/13/14 teklif çağrısı olmuştur. Çağrının amacı temel Mesleki ve Teknik Eğitim (VET) sistemleri içinde stajyerlik eğitiminin giriş veya modernizasyonunu desteklemektir.

Çağrı, yüksek kaliteli stajyerlik-tipi eğitim gelişimini ve eğitimden sorumlu Ulusal Otoriteler arasında ortaklık yoluyla mesleki eğitim ve öğretimde iş temelli öğrenme mükemmelliğini, istihdam ve ekonomik ilişkileri, sosyal ortakları, ilgili aracı kurumları (örneğin; ticaret odaları, sanayi ve el sanatları, mesleki ve sektörel kuruluşlar gibi) Mesleki Eğitim (VET) sağlayıcıları ve diğer ilgili paydaşları desteklemektedir.

Mevcut çağrı, her Erasmus+ program ülkesinde Temel Mesleki Eğitim ve Öğretim (VET) sistemlerinde oturtulmuş stajyerlik sistemlerinden sorumlu Ulusal Otoritelere ya da onlar tarafından belirlenen organizasyonlara hitap etmektedir.

Yetkili Ulusal Otoriteler'in doğrudan katılımı, projelerin etkili ulusal reformlara katkıda bulunabilirliğinden, yüksek kaliteli stajyerlik programları inşa edildiğinden, stajyerlik eğitimi için Avrupa İttifakı çalışmaları ile bağlantılı olabilirliğinden ve Bruges Tebliğ takibinden emin olmaktır. Hibeler, ulusal yetkililerin reform programlarını destekleyecektir ve stajyerlik eğitimine, şirket içi eğitici eğitimi için bir strateji tanımına ve stajyerlik eğitimi düzenlemelerinde uzman tavsiyesine dahil olmak için, diğer ülkelerle ikili işbirliği, hedeflenen çalışma ziyaretleri ve pilot sektörler için fizibilite çalışmaları gibi aktiviteler içerebilir.

Kimler başvurabilir:

Temel Mesleki Eğitim ve Öğretim (VET) sistemlerinde oturtulmuş stajyerlik sistemlerinden sorumlu Ulusal Otoriteler ve her Erasmus+ programı ülkesinde reformlarını arayanlar.

Hibe başvuruları, en az iki farklı program ülkesinden, en az iki tarafça teslim edilmelidir.

Asıl başvuru sahibi (koordinatör) Ulusal  Otorite, ya da Mesleki ve Teknik Eğitim (VET)  için ve tanımlama, izleme ve potansiyel yasama revizyonu stajyerlik eğitimi taslağı için sorumlu, belirli bir program ülkesinde yerleştirilmiş,  Ulusal Otorite tarafından belirlenen bir organizasyon  olmalıdır. Uygun eş adayları, sosyal partnerler, işletmeler, ticaret odaları, VET tedarikçileri gibi bakanlıklar ve diğer paydaşlar olabilir. Asıl başvuru sahibi (koordinatör), Ulusal Otorite tarafından belirlenen bir örgüt olduğu koşulda, Ulusal Otorite  görevlendirmesi,  eş başvuru sahibi olarak ya da bağlı bir varlık olarak veya bedelsiz esasına göre uygulamaya katılan ilişkili bir ortak olarak başvuruya dahil edilmelidir.

Hakik şahıslar uygun değildir.

Uygun ülkeler:

Avrupa Birliği 28 Üye Devletleri,

EEA EFTA Devletleri: İzlanda, Liechtenstein, Norveç

AB aday ülkeleri: Makedonya Eski Yugoslav Cumhuriyeti, Karadağ, Sırbistan, Türkiye

Potansiyel AB aday ülkeleri: Arnavutluk, Bosna-Hersek.

Uygun aktiviteler:

-Stajyerlik eğitim programları kurma ve güçlendirmesi için, üzerinde devam edilen ya da planlanan reformlarda açık bir bağlantıya ve fazlasıyla yerleştirilmiş olmasına ihtiyaç vardır.

-İyi kurulmuş bir stajyerlik sistemi olan Erasmus+ programı ülkelerinden veya benzer  reform surecinden geçen ülkelerden bir veya daha fazla bireyin öneri ve uzmanlıklarından yararlanmanın yanı sıra ilgili paydaşlarla iletişime geçilmesi gerekmektedir.

 

 

Aşağıdaki faaliyet tipleri uygundur:

-Ulusal yasa tasarısı yorumu, fizibilite çalışmaları (pilot sektörler dahil olmak üzere stajyerliğe dahil olmak) fayda maaliyet analizi;

-Stajyer eğitimleri reformlarını geliştirmek ve uygulamak için ayrıntılı eylem planları;

-Kalite göstergeleri dahil, pilot programların değerlendirmesi ve değerlendirme yöntemleri tasarımı;

-Seminer, çalışma grupları ve konferansları organize etme ve/veya katılma;

-Kurum içi eğitmen olma stratejisi dahil, eğitim faaliyetleri;

-Bilinçlendirme kampanyaları, değerlendirme ve yaygınlaştırma eylemleri; projenin sürdürülebilirliğini destekleyen faaliyetler (promosyon vis-à vis hedef nüfusu ve    gelecekteki potansiyel ortaklar)

-Takas ve/veya yenilikçi uygulamalar;

-Araştırma faaliyetleri;

-Uygulama toplulukları.

Projelerin süresi 24 aydır. Bu çağrıda belirtilenden daha kısa veya daha uzun süre çalıştırmak için planlanan projeler için başvurular kabul edilmeyecektir.

Bütçe

Maksimum AB ödüllendirme katkısı 300 000.

 AB hibesi, maksimum eş-finansman oranı uygun masrafların %75'i ile sınırlıdır.

Son başvuru tarihi: 26 Haziran 2014  12.00 gün ortası (Brüksel zamanı)

Tüm detaylar http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/ka3-support-for-policy-reformnational-authorities-for-apprenticeships-eacea-132014_en burada bulunabilir.