Logo

Eurodesk İle Avrupa Fırsatlarını Keşfedin!

Avrupa Komisyonu Yüksek Öğrenim ve Mesleki Eğitim ile ilgili Kalite Güvencesi Raporları

Son Başvuru Tarihi : #

Yükseköğrenim ve mesleki eğitim ile ilgili Avrupa Komisyonu tarafından bugün yayınlanan iki rapora göre, Üye Devletler, üniversitelerin ve meslek liselerinin performansını geliştirmek amacıyla onların kalite sistemlerini yükseltmek için etkin bir yaklaşım sergilemelidirler.
Raporlar, her ne kadar ilerleme kaydedilmiş olsa bile, diğer reformların öğretim işgücü piyasası gerçekleri ve toplumsal ihtiyaçlar ile daha yakından düzenlenmesi amacıyla 'kalite kültür'ünü sağlamak için gerekli olduğunu vurgulamaktadır. Raporlar ayrıca uluslararası işbirliği için verilecek daha fazla önem ve öğrencilerin karar vermede daha fazla söz sahibi olmaları için çağrıda bulunmaktadır.


Daha fazlası için:
 http://ec.europa.eu/education/policy/higher-education/doc/quality_en.pdf
 Yüksek Öğrenimde Kalite Güvencesi Gelişme Raporu
 http://ec.europa.eu/education/policy/vocational-policy/doc/eqavet_en.pdf
 Mesleki eğitim için Avrupa kalite güvencesi referans çerçevesi raporu (EQAVET)

http://Europa.eu/Rapid/Press-release_IP-14-83_en.htm