Logo

Eurodesk İle Avrupa Fırsatlarını Keşfedin!

Avrupa'da stajyerlik deneyimi anketi

Son Başvuru Tarihi : #

 

Eurobarometer: Bugün yayınlanan AB’nde stajyerlik kalitesi ile ilgili yapılan Eurobarometer anketine göre, AB içinde stajyerlik deneyimi için önemli sayıda stajyer çalışma koşullarının geliştirilebilir olması ve stajlarının öğrenme içeriği açısından yetersiz olduklarını düşünmektedirler. Kursiyerlerin büyük çoğunluğu deneyimlerinin yararlı olduklarını düşünseler bile, anket neredeyse üçte bir oranında stajların çalışma koşulları veya öğrenme içeriği ile ilgili tatmin edici olmadıklarını gösterir.

Eurobarometer çalışması gösteriyor ki:-Stajyerlik yaygındır: yaklaşık olarak katılımcıların yarısı (% 46) staj yapmıştır ve onların çoğunluğu birden fazla staj yapmıştır. - Hemen hemen on stajyerden altısı (% 59) son staj dönemleri süresince herhangi bir maddi kazanç elde etmemişlerdir. Ödeme yapılanlar arasında, yarısından azı temel geçim masraflarını karşılamak için yeterli olduğunu düşünmektedirler. -On stajyerden dördü yazılı bir staj sözleşmesi ya da ev sahibi kuruluş veya şirketle bir sözleşme yapmamıştır. -Neredeyse stajyerlerden üçte biri (% 30) öğrenme içeriği veya çalışma şartları açısından yetersizdir. % 25’e yakını çalışma koşullarının normal çalışanlardan farklı olduklarını söylemektedirler ve % 20’si stajları süresince profesyonel olarak yararlı bir şey öğrenmediklerini düşünmektedirler. -Yurtdışında eğitim, yurtdışında gerçekleşen stajın sadece yaklaşık yüzde 10'u ile halen yaygın değildir.

Eurobarometer sonuçlarına göre analiz staj kalitesi ve istihdam sonuçları arasında önemli bir ilişki kurmaktadır. Başka bir deyişle, bu standartların altında stajlarını tamamlayanların sonra bir iş bulmaları önemli ölçüde düşük bir ihtimaldir.

Daha fazlası için: http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/flash_arch_390_375_en.htm#378