Logo

Eurodesk İle Avrupa Fırsatlarını Keşfedin!

"Biz de aynı ritme sahibiz!”

Son Başvuru Tarihi : #

Biz Tarju Jiu-Romanya’daki Eğitim ve Danışmanlık Yapısal Araçları Merkezi’yiz. CECIS Şubat 2010 yılında kurulmuş bir organizasyondur ve onun ana çalışma alanları şunlardır:
· Eğitim faaliyetlerini, ulusal ve uluslararası projeleri yönetmek, farklı kamu ve özel kurumlar, ulusal ve uluslararası kuruluşlar arasındaki işbirlikçi faaliyetlerini tanıtmak, kültürlerarası diyalogları, Avrupa çeşitliliğini ve kimliği tanıtmak.
· Şirketler, STK’lar, Gorj’dan gelen kamu kuruluşları için hizmetleri planlama faaliyetini, eğitim hizmetlerini (kurslar, tematik kamplar, eğitici kulüpler) sunmak, yazma hizmetine danışmanlık yapmak, eğitim, tercüme/çeviri hizmetleri alanında projeler başlatmaktır.

 "Biz de aynı ritme sahibiz!” yeni gençlik projemize katılmak için davet ediyoruz.
Proje, Erasmus + Stratejik Ortaklıklar - Uluslararası Gençlik Girişimleri programı kapsamında geliştirilecektir.
Projenin asıl amacı, sanatı birincil araç olarak kullanarak engelli gençlerin marjinalleşmelerini önlemeye ve sosyal içermenin iyileştirilmesine işaret etmektedir.

Proje, sanatsal faaliyetleri ve atölyeleri geliştirecek, projeyi sonlandıracak olan “İz Bırakın” final gösterisi için ilerleyici bir eğitim sunacaktır. Gösteri, “duvarları yıkmak” için bir çaba içerisinde birlikte çalışan bir grup genç insanı sunacaktır, "eski kafalı" yani engelli insanların sosyal dışlanması düşünülmelerine rağmen, engelli gençlerin topluma kazandırılmaları anlamına gelen bir metafordur. Gösterinin teması duvarlar ötesinde olan ve birbirlerimizle işbirliği yaparak özgürlüğe kavuşturacağımız şey olan "fantezi" olacaktır.

Proje, resmi olmayan eğitim yöntemlerini temel alan bir bağlamda geliştirilecektir, katılımcılar çeşitli sanatsal araçların kullanımı ile ilgili bilgi edineceklerdir, sanatsal becerini geliştireceklerdir ve son olarak sosyal değişim yaratmak için önemli beceriler kazanacaklardır.
Bizim ortağımızda şu özellikler bulunmalıdır:
-özellikle gençlik projelerinde veAvrupa işbirliği alanında deneyimli bir gençlik organizasyonu
-Engelli gençlerle deneyimli bir organizasyon
-yaratıcı gönüllüler, personel ve üyelerle bir organizasyon
-proje yazma sürecinde işbirliği yapmaya istekli bir organizasyon

Eğer ilgileniyorsanız, lütfen CV’nizi aşağıdaki adrese gönderebilirsiniz:
cecisromania@yahoo.com