Logo

Eurodesk İle Avrupa Fırsatlarını Keşfedin!

KA3 Teklif Çağrısı

Son Başvuru Tarihi : #

Aşağıdaki proje başvuruları doğrudan Brüksel'de bulunan Yürütme Ajansı'na yapılmalıdır.

Teşekkürler

---------------------------

 

Avrupa Komisyonu EACEA/10/14 Erasmus+ Key action3 dahilinde teklif çağrısı başlattı: Poliçe reformu için destek-  İleriye yönelik girişimler- Çalışma, eğitim ve gençlik alanlarında Avrupa politika deneysellikleri.

Bu çağrıda hedeflenenler: -potansiyel olarak önemli bir etkisi olan, politika sistemleri, yapıları ve süreçleri test etmek ve geliştirmek amacıyla, en üst düzeyde, yetkili makamlar arasında karşılıklı öğrenme ve ülkeler arası işbirliğini teşvik etmek,- sorumlu kamu yetkililerini, yenilikçi politikaları uygulamaya koymak için inceleme ve gözlemlemeye izin vererek asli delil toplama ve analizi kolaylaştırmak, -etkili politika uygulanması ve izlenmesi için temel kriterler ve koşulları belirlemek -, taşınabilirliği ve ölçeklenebilirliği kolaylaştırmak.

Öncelikli konular: - temel ve ikincil öğrenimde enine (transversal) yetenek değerlendirmesi,- okulda pratik girişimci deneyimi, -sınırlar arasında,yükseköğretimde hızlı ve düzgün, akademik tanınma için yenilikçi yöntemler üzerinde işbirliği, - düşük nitelikteki yetişkin sayısını azaltma, -gençleri gönüllü olmaya özendirme ve uluslararasılaşmalarına teşvik etme.

Uygun adaylar:- Kamu yetkilileri (Bakanlık veya eşdeğer), eğitimden, öğretimden veya gençlik programından, ilgili ulusal veya bölgesel bağlamda en üst düzeyde sorumludur, - kamu yetkilileri, eğitim, öğretim ve gençlik programından ayrı, sektörden, kamusal veya özel organizasyonlardan veya eğitim, öğretim yahut gençlik alanlarında aktif olan kuruluşlardan, - diğer sosyo-ekonomik sektörlerdeki eğitim, öğretim ve/veya gençlik alanına bağlantılı olarak yürütülen kamusal veya özel organizasyonlar yahut kuruluşlardan da en üst düzeyde sorumludur.

Başvuru sahipleri, aşağıdaki program ülkelerinden birinde varolan yasal kişiler olmalıdır: Avrupa Birliği'nin 28 Üye Devletleri, EFTA/EEA ülkeleri: İzlanda, Lihtenştayn, Norveç, - Avrupa Birliği aday ülkeleri: Türkiye, Makedonya Eski Yugoslav Cumhuriyeti; http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm İsveç Konfederasyonu. Bu çağrı için gerekli asgari ortaklık şartı; üç geçerli ülkeyi temsil eden dört kişidir.

Geçerli aktiviteler 1 Aralık 2014 ve 1 Mart 2015 tarihleri arasında başlamalıdır. Proje süresi 24 ile 36 ay arasında olmalıdır.

Mevcut çağrı kapsamındaki projelerin eş finansmanı için kullanılabilir toplam bütçe 10,000,000 Avro’dur ve yürürlüğün iki alanı arasında şu şekilde bölünmüştür: - eğitim ve öğretim: 8,000,000 Avro, - gençlik: 2,000,00 Avro. Avrupa Birliğinden finansal katkısı, toplam uygun maliyetlerin %75’ini geçemez. Proje başına azami ödenek 2,000,000 Avro olacaktır.

Son teslim tarihleri – ön teklifler: 20 Mayıs 2014, 23:59 (Brüksel zamanı) – son teklifler: 2 Kasım 2014, 23:59 (Brüksel zamanı)

Tüm detaylar burada mevcuttur:  https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/prospective-initiatives-eacea-102014_en