Logo

Eurodesk İle Avrupa Fırsatlarını Keşfedin!

1 Nisan 2014: Ulusal düzeyde AB gençlik istihdam politikalarının uygulanması

Son Başvuru Tarihi :

 

 

1 nisan 2014: Ulusal düzeyde AB gençlik istihdam politikalarının uygulanması, Brüksel, Belçika

İş Piyasası Gözlemevi bugünlerde gençlerin iş bulmalarına yardımcı olmak için Avusturya, Hırvatistan, Yunanistan, İtalya ve Slovakya'da devreye sokulmuş politikalarının bir değerlendirmesini yürütmektedir.

Bu çalışmanın bir parçası olarak, Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi'nde gençlerin istihdamı konusunda açık bir duruşma yapılacaktır. Katılımcılar, diğerleri arasında, Komisyon, Avrupa Parlamento Üyeleri (MEPs), Eurofound ve ulusal hissedarları içerecektir.

 

Son kayıt tarihi: http://anprod.eesc.europa.eu/eesceuropaeu-ab82c/pages/f1dkm63beeot2gbqvqbqca.html 29 Mart 2014.

 

Daha fazlası için: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-eu-policies-youth-employment