Logo

Eurodesk İle Avrupa Fırsatlarını Keşfedin!

Erasmus+ içindeki sivil toplum işbirliği önerileri çağrısı

Son Başvuru Tarihi : #

Avrupa Komisyonu, Erasmus+ içindeki sivil toplum işbirliği önerileri için yeni bir çağrı başlatmıştır (EACEA/05/14).

Eğitim, öğrenme ve gençlik alanlarında sivil toplum örgütleriyle işbirliği, gelişme ve işler için 'Avrupa 2020' stratejisi, eğitim ve öğrenmede ('ET2020') Avrupa İşbirliği için stratejik çerçeve, AB Gençlik Strateji ve diğer Avrupa sektör politika gündemi ile ilgili bilinçlendirmek için önemlidir. Bu çerçevede, öneriler için mevcut çağrı iki finansman sağlayacaktır:

1. Eğitim ve öğrenme alanında sivil toplum işbirliği
2. Gençlik alanında sivil toplum işbirliği

Hedefleri
Bu çağrı, Avrupa sivil toplum örgütlerine (ENGOs) ve eğitim ve öğretme alanında ya da aşağıdaki genel amaçları takiben gençlik alanında AB çapındaki etkin ağlara yapısal destek sağlamak amacındadır:
— tarafların eğitim, öğretim ve gençlikteki Avrupa politika gündemi, özellikle 'Avrupa 2020'deki, ‘Eğitim ve Öğretim 2020’, AB Gençlik stratejisi ve diğer sektörlerdeki politika gündeminin bilinçlendirilmesini artırmak,
— özellikle Avrupa dönem çerçevesinde ülkeye özgü verilen öneriler olmak üzere, eğitim, öğretim ve gençlik alanındaki politika ve reformların uygulanması için kamu yetkilileri ile işbirliği ve bağlılığı artırmak,
— eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında tarafların katılımını artırmak,
— politika ve program eylemlerinin yayılımındaki bağlılığı ve sonuçları ve üyeler arasındaki iyi bir uygulamayı artırmak.

Bu çağrı şunlara açıktır:
— 1: Eğitim ve öğretim alanında ya da gençlik alanında Avrupa sivil toplum örgütleri (ENGO),
— 2: Eğitim ve öğretim alanında ya da gençlik alanında AB çapında ağlar.

Uygun adaylar:
- kamu kurumu olmamalı 
- kar amacı gütmemeli
— en az bir personeli olmalıdır (maaşlı veya ücretli olmayan),(tam zamanlı ya da onun eşdeğeri).

Aşağıdaki ülkelerden birinde kurulmuş olan:
— AB üye devletler: Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Hırvatistan, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İrlanda, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç, Birleşik Krallık,
— Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkeleri: İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve İsviçre Konfederasyonu bu ülkeyle ikili bir anlaşma sağlamalıdır,
— katılım öncesi stratejisi için aday ülkeler, AB programlarının katılımları amacındaki bu ülkelerle anlaşmalar çerçevesinde yatan genel prensipler, terimler ve şartlara uygun olarak kurulmuştur: eski Makedonya Yugoslav Cumhuriyeti ve Türkiye.

Sivil toplum ile işbirliğinin ortak finansmanı için toplam AB bütçesi 5.800.000 EURO dur.

Son Başvuru Tarihi: 17 Mart 2014, 12.00

Daha fazla bilgi için:
http://eacea.EC.Europa.eu/Erasmus-Plus/Funding/eacea052014-Civil-Society-cooperation_en

Çağrı eurodesk veritabanına eklenecektir.