Logo

Eurodesk İle Avrupa Fırsatlarını Keşfedin!

30 Milyon Avroluk “Sosyal Içerme Hibe Programı” Teklif Çagrısı

Son Başvuru Tarihi :


Avrupa Birliği - Türkiye Mali İşbirliği çerçevesinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı (İKG OP) kapsamında 30 Milyon avro tutarında hibe çağrısı yayınlanmıştır.

 

Sosyal İçerme Hibe Programının genel hedefi dezavantajlı gruplar için içermeci bir işgücü piyasasının teşvik edilmesi, söz konusu grupların işgücüne sürdürülebilir entegrasyonlarının sağlanması ve çalışma hayatında her çeşit ayrımcılıkla mücadele edilmesidir.


Programın Hedefleri:


* Dezavantajlı kişilerin istihdam edilebilirliğinin, istihdam ve işgücüne katılım oranlarının arttırılması ve bunların işgücü piyasasına girişlerinin

kolaylaştırılması,

* Dezavantajlı kişilerin işgücü piyasasına girişlerinin önünde yer alan engellerin ortadan kaldırılması,

* İşgücü piyasasında dezavantajlı kişilere yönelik ayrımcılığın tüm biçimlerinin azaltılması.


Programın Hedef Grupları:

* Engelli bireyler

* Roman ve Romanlar gibi yaşayan vatandaşlar

* Yoksullar ve yoksulluk riski altında bulunanlar

* Eski mahkûm ve tutuklular

* Yerinden olmuş kişiler (IDP)

* Diğer dezavantajlı gruplar


Program broşürü

Program el ilanı

Program hibe rehberi

 

Tüm konularla ilgili detaylı bilgi ve hibe başvuru rehberi için takip ediniz: www.ikg.gov.tr