Logo

Eurodesk İle Avrupa Fırsatlarını Keşfedin!

Gençler Üzerinde Nefret Söylemi Etkileri, Budapeşte, Macaristan

Son Başvuru Tarihi : #

 

Homofobiye ve transfobiye karşı 17 Mayıs Uluslararası günüyle bağlantılı olarak, Cinsel Yönelim ve Avrupa Konseyi Cinsel Kimlik Birimi ile işbirliği halinde olan  Gençlik Departmanı , üç günlük bir seminer organize edecektir. Bu seminer, cinsel yönelimleri ve cinsiyet kimlikleri yüzünden nefret söylemine hedef gösterilen kişilerin karşılaştıkları zorlukları ve bu tür homofobik ve transfobik ifadelere nasıl yeterli tepkiler geliştirileceğini inceleyecektir. Seminer, Ulusal Kampanya Komiteleri temsilcileri ; Nefret Söylemi Akımına Hayır, Gençlik Organizasyonları, Online Aktivistler, Blogcular, Online Medya Muhabirleri ve  LGBTQI gençlik liderlerine hitabendir.

Seyahat giderleri, vize ücreti, gidiş geliş ve seminer için konaklama Avrupa Konseyi tarafından karşılanacaktır.

Başvuru için http://youthapplications.coe.int/Application-forms/Seminar-to-develop-responses-to-Homophobic-and-Transphobic-Hate-Speech-effecting-Young-People son tarih: 7 Nisan 2014

Daha fazla bilgi: http://www.coe.int/t/dg4/youth/Source/News&Calls/2014_Call_for_Participants_Seminar_Responses_to_Homophobic_and_Transphobic_Hate_Speech.pdf